Profesor Janusz Kacprzyk
09-10-2020

Profesor Janusz Kacprzyk członkiem EURASC

Profesor Janusz Kacprzyk, redaktor naczelny kwartalnika naukowego JAMRIS i przewodniczący komitetu programowego konferencji Automation, dołączył do grona wybitnych naukowców European Academy of Sciences, jednej z największych i najbardziej prestiżowych europejskich akademii nauk.

Europejska Akademia Nauk (European Academy of Sciences,  EURASC) z siedzibą w Brukseli skupia około 600 najwybitniejszych naukowców i inżynierów z 48 krajów, zaangażowanych w rozwój zaawansowanych technologii. Członkostwo w akademii jest potwierdzeniem zasług dla rozwoju nauki.

Dowodem uznania środowiska naukowego dla osiągnięć prof. Janusza Kacprzyka są też inne liczne tytuły i wyróżnienia. Do najważniejszych z nich należą: 

  • doktor honoris causa węgierskiego Széchenyi István University i Óbuda University, a także fińskiego Lappeenranta University of Technology oraz bułgarskiego Uniwersytetu im. prof. Assena Złatarowa,
  • doctor honoris causa Uniwersytetu im. prof. Assena Złatarowa w Burgas w Bułgarii,
  • Fellow IEEE, Fellow IET, Fellow IFSA, Fellow EurAI (ECCAI),
  • Full Member SMIA, Full Member Polish Academy of Sciences,
  • Member Academia Europaea (Informatics),
  • Foreign Member European Academy of Sciences and Arts (Technical Sciences), Foreign Member Bulgarian Academy of Sciences, Foreign Member Spanish Royal Academy of Economic and Financial Sciences (RACEF), Foreign Member Finnish Society of Sciences and Letters,
  • President Polish Operational and Systems Research Society,
  • Past President of International Fuzzy Systems Association,
  • członek Belgijskiej Królewskiej Flamandzkiej Akademii Nauki i Sztuk (KVAB),
  • członek IASCYS (International Academy of Systems and Cybernetics Sciences).

Profesor Janusz Kacprzyk jest redaktorem naczelnym wydawanego przez Łukasiewicz – PIAP kwartalnika naukowego Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems (JAMRIS). Pełni także funkcję przewodniczącego komitetu programowego Konferencji Naukowo-Technicznej Automation, organizowanej przez Łukasiewicz – PIAP od 1997 r.