Profesor Janusz Kacprzyk
15-06-2021

Profesor Janusz Kacprzyk w strukturach ukraińskiej akademii NANU

Profesor Janusz Kacprzyk został wybrany na członka zagranicznego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (NANU).

Prezydium NANU – odpowiednika Polskiej Akademii Nauk (PAN) – określa dziedziny i liczbę miejsc dla członków, w tym zagranicznych. W tym roku wyznaczono trzy miejsca dla nowych członków w Oddziale Informatyki NANU – po jednym w trzech obszarach tematycznych: sztuczna inteligencja, technologie informatyczne oraz informatyka (teoretyczna). Profesor Janusz Kacprzyk został wybrany członkiem zagranicznym akademii w pierwszej dziedzinie.

To kolejny dowód uznania dla osiągnięć naukowych profesora. Jest on również członkiem Belgijskiej Królewskiej Flamandzkiej Akademii Nauki i Sztuk (European Academy of Sciences,  EURASC), która skupia około 600 najwybitniejszych naukowców i inżynierów z 48 krajów, a ponadto otrzymał dotąd liczne inne tytuły i wyróżnienia. Do najważniejszych z nich należą: 

  • doktor honoris causa węgierskiego Széchenyi István University i Óbuda University, a także fińskiego Lappeenranta University of Technology oraz bułgarskiego Uniwersytetu im. prof. Assena Złatarowa,
  • doctor honoris causa Uniwersytetu im. prof. Assena Złatarowa w Burgas w Bułgarii,
  • Fellow IEEE, Fellow IET, Fellow IFSA, Fellow EurAI (ECCAI),
  • Full Member SMIA, Full Member Polish Academy of Sciences,
  • Member Academia Europaea (Informatics),
  • Foreign Member European Academy of Sciences and Arts (Technical Sciences), Foreign Member Bulgarian Academy of Sciences, Foreign Member Spanish Royal Academy of Economic and Financial Sciences (RACEF), Foreign Member Finnish Society of Sciences and Letters,
  • President Polish Operational and Systems Research Society,
  • Past President of International Fuzzy Systems Association,
  • członek Belgijskiej Królewskiej Flamandzkiej Akademii Nauki i Sztuk (KVAB),
  • członek IASCYS (International Academy of Systems and Cybernetics Sciences).

Profesor Janusz Kacprzyk jest redaktorem naczelnym wydawanego przez Łukasiewicz – PIAP kwartalnika naukowego Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems (JAMRIS). Pełni także funkcję przewodniczącego komitetu programowego Konferencji Naukowo-Technicznej Automation, organizowanej przez Łukasiewicz – PIAP od 1997 r.