Konferencja automation
12-05-2022

Konferencja AUTOMATION już wkrótce

Za niespełna dwa tygodnie odbędzie się Konferencja Naukowo-Techniczna AUTOMATION. To już 26. edycja wydarzenia organizowanego przez Łukasiewicz – PIAP.

 

W dniach 26 i 27 maja 2022 r. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP organizuje Konferencję Naukowo-Techniczną AUTOMATION 2022 Automatyzacja – Nowości i Perspektywy. Będzie to już 26. spotkanie naukowców i specjalistów z ośrodków akademickich, jednostek badawczych i przedsiębiorstw. Funkcję przewodniczącego Komitetu Programowego pełni prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, natomiast przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr inż. Stanisław Kaczanowski. Organizatorów wspierają Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR.

Konferencja AUTOMATION jest uznanym forum prezentacji najnowszych wyników i nowych idei w zakresie teorii, projektowania i zastosowania szeroko rozumianych systemów automatyki i robotyki. W tym roku wydarzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym i będzie podzielone na trzy sesje tematyczne: automatyka, robotyka i pomiary.

Elementem konferencji będą wykłady: Digital Transformation Towards Industrial 5.0 (prof. Okyay Kaynak – Bogazici University, Istanbul, Turkey), Piezoresistive pressure sensors for technical and biomechanical applications (dr. Andrius Dzedzickis – Vilnius Gediminas Technical University) oraz Wodór i ogniwa paliwowe jako rozwiązanie dla długotrwałych misji bezzałogowych pojazdów (prof. Magdalena Dudek – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica). 

Komitet Programowy zakwalifikował do prezentacji podczas obrad konferencji 48 referatów. W wydarzeniu weźmie udział około 90 naukowców reprezentujących ponad 20 jednostek akademickich i badawczych, w tym z Litwy i Ukrainy. Wygłoszone referaty zostaną zamieszczone w publikacji Automation 2022: New Solutions and Technologies for Automation, Robotics and Measurement Techniques, publikowanym przez wydawnictwo Springer w serii Advances in Intelligent Systems and Computing.

Podczas specjalnej sesji wystąpią autorzy najlepszych prac dyplomowych – doktorskich, magisterskich i inżynierskich, nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie Młodzi Innowacyjni 2022. Konkurs, który dotyczy innowacyjnych rozwiązań z obszaru automatyki, robotyki oraz pomiarów, jest organizowany już od 14 lat. W tegorocznej edycji zgłoszono 43 prace absolwentów polskich uczelni technicznych.

Dodatkowe informacje i program konferencji można znaleźć tutaj.