13-12-2022

Wydłużony termin aplikowania do konkursu projektu VOJEXT

Termin zgłoszeń do drugiego konkursu organizowanego w ramach projektu VOJEXT został przedłużony do 22 grudnia.

 

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej tutaj informujemy, że został wydłużony termin aplikowania do drugiej edycji konkursu VOJEXT.  Zgłoszenia można nadsyłać do 22 grudnia. 

W celu przesłania aplikacji konkursowej należy wypełnić formularz dostępny pod adresem https://www.f6s.com/vojext-oc-2-pilot . Proces aplikacyjny jest realizowany w języku angielskim. 

Więcej szczegółów dotyczących konkursu można znaleźć na stronie https://vojext.eu/open-call-2/. O projekcie VOJEXT piszemy również tutaj.