03-02-2023

Inauguracja projektu EDIH Mazovia

24 stycznia 2023 r. odbyła się inauguracja projektu European Digital Innovation Hub of Mazovia (EDIH Mazovia), którego liderem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Celem projektu jest wspieranie wdrażania kluczowych technologii wspomagających (takich jak np. zaawansowane technologie wytwarzania, mikro- i nanoelektronika, komponenty i systemy elektroniczne, fotonika) – z zaawansowanymi technologiami cyfrowymi, czyli sztuczną inteligencją, obliczeniami wysokiej wydajności i bezpieczeństwem cybernetycznym – przez partnerów projektu, wśród których są aż cztery instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz.  

Projekt będzie trwał od stycznia 2023 r. do końca 2025 r. Jego efektem ma być wzrost wykorzystania technologii przez przedsiębiorców dzięki modelowi testowania rozwiązań przed inwestycją, rozwój umiejętności we wspomnianych wcześniej obszarach technologicznych oraz świadczenie usług w zakresie budowania społeczności, a finalnie – szeroko pojętego wsparcia biznesu w rozwoju technologiczno-przemysłowym. Łączna wartość projektu to 2 566 505,99 EUR.

Liderem projektu jest Krzysztof Lipiec, dyrektor departamentu komercjalizacji w Łukasiewicz – PIAP, który odpowiada za wdrożenia wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej oraz business development. Jest liderem mazowieckiego European Digital Innovation Hub oraz PIAP HUB – inicjatyw kompleksowo wspierających transformację cyfrową przedsiębiorstw, w szczególności w obszarze technologii produkcji i robotyki. Reprezentuje wspólnotę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii EIT Manufacturing w Polsce. Na zlecenie Komisji Europejskiej uczestniczył w opracowaniu metody ADMA, służącej do strategicznego planowania rozwoju firm produkcyjnych. Odpowiadał również za jej wdrożenie w Polsce, a następnie szkolenie nowych konsultantów. Nadzoruje prace Branżowego Punktu Kontaktowego Horyzontu Europa dla Przemysłu 4.0, włączając polskie podmioty w europejskie przedsięwzięcia badawcze i innowacyjne oraz pomagając pozyskać odpowiednie finansowanie i znaleźć partnerów branżowych. Uczestniczy w europejskich gremiach eksperckich związanych z polityką naukową i przemysłową. Zarządzał spółką PIAP-Scientech działającą w branży doradztwa i nowych technologii.

Beneficjenci projektu:

  1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (lider projektu),
  2. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki,
  3. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny,
  4. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji,
  5. Politechnika Warszawska,
  6. Uniwersytet Warszawski,
  7. IDEAS NCBR Sp. z o. o.,
  8. Agencja Rozwoju Przemysłu SA,
  9. Akcelerator Fundingbox Sp. z o. o., 
  10. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.