AUtonomia, Robotyka, Etyka i prAwo: Wybrane aspekty etyczno-prawne autonomii robotów

Przedmiotem projektu AUERA była autonomia robotów analizowana w kontekście antropomorfizacji robotów, z uwzględnieniem aspektów prawnych funkcjonowania robotów autonomicznych na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

Celem projektu AUERA było przeprowadzenie analizy pojęcia autonomii robotów w kontekście antropomorfizacji robotów (nadawania robotom cech ludzkich), z uwzględnieniem aspektów prawnych funkcjonowania robotów autonomicznych na gruncie prawa polskiego i europejskiego. W rezultacie wypracowano nowe podejście do terminologii, które pozwala na podkreślenie różnicy pomiędzy człowiekiem (ang. human) a robotami imitującymi człowieka (ang. human-like). Takie podejście przekłada się na wypracowanie nowych ram koncepcyjnych dla robotów autonomicznych oraz zaprezentowanie regulacji prawnych i kierunku prac legislacyjnych nad stworzeniem prawa robotycznego.

Okres realizacji: 01.06.2015–18.12.2015

Zobacz także