Wpływ robotów mobilnych na zbiorowe zachowanie ludzi

Celem projektu  było  zbadanie zbiorowych zachowań i reakcji ludzi w kontakcie z robotami mobilnymi, z wykorzystaniem kamery wyposażonej w inteligentną analizę obrazu (IAO).

Wpływ robotów mobilnych na zbiorowe zachowanie ludzi (fot. PIAP)

Celem projektu  było zbadanie zbiorowych zachowań i reakcji ludzi w kontakcie z robotami mobilnymi, z wykorzystaniem kamery wyposażonej w inteligentną analizę obrazu (IAO). Główną tezą projektu było założenie, że wprowadzenie robota mobilnego do środowiska ludzkiego, o charakterze przypadkowego, spontanicznego tłumu, spowoduje zmianę zachowań, zarówno poszczególnych jednostek, jak i całej badanej zbiorowości. Projekt charakteryzował się podejściem innowacyjnym, ponieważ wykorzystano w nim najnowsze osiągnięcia cyfrowych technologii przetwarzania obrazu do prowadzenia badań z zakresu nauk społecznych.

Realizacja prac badawczych miała na celu umożliwienie stworzenia dynamicznego modelu tłumu, w postaci liczbowej (wykresu, symulacji), w kontakcie robotem mobilnym.

Dzięki zastosowaniu systemu IAO możliwe było pozyskanie w czasie rzeczywistym niezbędnych danych (np. liczebność, prędkość, gęstość, kierunek ruchu i przepływu, prędkość poszczególnych jednostek) do przedstawienia liczbowego modelu tłumu.

Okres realizacji: 01.03.2010–28.02.2011

Zobacz także