Autonomiczne pojazdy podwodne z cichym napędem falowym dla rozpoznania podwodnego

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój robotyki podwodnej. Jednym z kierunków rozwoju są autonomiczne biomimetyczne pojazdy podwodne (ABPP), które naśladują zarówno w budowie, jak i sposobie poruszania się, żywe organizmy podwodne, np. ryby.

Tego typu pojazdy posiadają właściwości istotne z punktu widzenia wojskowego: ich napęd jest bardziej efektywny energetycznie i cichszy niż klasyczny napęd oparty na pędnikach śrubowych (bazując na wstępnych badaniach przeprowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej), są bardzo trudno odróżnialne od rzeczywistych mieszkańców środowiska podwodnego (przekłada się to na większą skrytość i potencjalnie większy zasięg działania).

Cel projektu:

Głównym celem projektu Autonomiczne pojazdy podwodne z cichym napędem falowym dla rozpoznania podwodnego  jest zbudowanie heterogenicznych BPP z napędem falowym dla wybranych scenariuszy rozpoznania podwodnego. Nowe konstrukcje BPP będą bazowały na doświadczeniach z budowy 5 wersji BPP CyberRyba z Politechniki Krakowskiej.

Okres realizacji: 23.12.201330.04.2017

Wartość dofinansowania: 3 434 400,00 zł (w tym PIAP 585 639,47 zł)

Rodzaj projektu: krajowy projekt badawczy

Konsorcjum:

  • Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne FORKOS
  • Akademia Marynarki Wojennej
  • Politechnika Krakowska
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 4/2013 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

Zobacz także