Projekt HUNTeR

Opracowanie wysoko mobilnej bezzałogowej platformy hybrydowej do zadań szybkiego reagowania.

 

 

 

Projekt ma na celu opracowanie zrobotyzowanej platformy mobilnej (UGV) umożliwiającej wspomaganie działań interwencyjnych, np. w zakresie ochrony granic państw. Platforma będzie mogła osiągać dużą prędkość (ok. 50 km/h) i pokonywać zróżnicowany teren. Jednocześnie powinna umożliwiać skrytą pracę w przypadku zadań obserwacyjnych.

Wysoka mobilność zostanie zagwarantowana dzięki zastosowaniu aktywnego zawieszenia oraz osiąganiu dużej prędkości. Platformę będzie uzupełniała platforma latająca (UAV) mająca na celu zwiększenie możliwości komunikacyjnych w terenie oraz zwiększenie świadomości otoczenia operatora. System będzie również realizował zadania patrolowe w trybie działania autonomicznego, wykorzystując zaawansowane techniki planowania ścieżki omijania przeszkód i rozpoznawania obiektów.

Efektem projektu będzie powstanie systemu składającego się ze zrobotyzowanej platformy mobilnej (UGV) oraz dodatkowej platformy latającej (UAV), zdolnego do realizowania autonomicznych i teleoperowanych scenariuszy patrolowania granic.

Na kanale YouTube można obejrzeć film prezentujący możliwości mobilnej platformy HUNTER:

 

Okres realizacji projektu: 02.01.2017–29.09.2020

Nazwa programu: Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”

Wartość projektu: 7.835.598,91 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4.550.056,56 zł

Rodzaj projektu: strukturalny

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju numer 4/1.2/2016 Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”.

Zobacz także