Mobilne laboratorium do poboru próbek środowiskowych i identyfikacji zagrożeń biologicznych

Celem projektu SFORA było opracowanie i wytworzenie elementów automatycznego pobierania i automatycznej identyfikacji próbek środowiskowych skażonych czynnikami broni biologicznej.

Celem projektu było zaprojektowanie i wytworzenie wersji demonstracyjnej Laboratorium Kontenerowego Czujników Biologicznych BMR oraz Mobilnej Automatycznej Platformy Próbobiorczo-Identyfikującej. Konstrukcję platformy opracowano w oparciu o rozwijaną w PIAP bazę mobilną robota IBIS. Platforma mobilna jest zdalnie sterowana przez operatora i oprócz osprzętu badawczego jest wyposażona także w kamery jezdne i narzędziowe oraz czujniki środowiska. Prace prowadzone w ramach projektu obejmowały fazę projektowania, wytworzenia i testowania modeli, integrację poszczególnych elementów oraz walidację systemu. Opracowany system pozwala pobierać próbki środowiska w sposób zdalny, z pominięciem bezpośredniego udziału człowieka.

Okres realizacji: 28.12.201127.12.2014

Wartość projektu: 17 178 777 PLN

Wartość dofinansowania: 16 708 637 PLN

Rodzaj projektu: krajowy

Koordynator: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 1/2011 z zakresu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Zobacz także