Projekt FORLAB

Laboratorium kryminalistyczne do terenowej analizy dowodów w sytuacji po wybuchu – Forensic Laboratory for in-situ evidence analysis in a post blast scenario (FORLAB).

Głównym celem projektu FORLAB było stworzenie mobilnego systemu umożliwiającego dokładne i szybkie przeszukiwanie danego terenu pod kątem pozostałości po wybuchu bomby typu IED (improwizowane urządzenie wybuchowe) na potrzeby analizy kryminalistycznej.

Technologiami wykorzystywanymi w projekcie były: laserowo indukowana spektroskopia emisyjna (LIBS), spektroskopia ramanowska (RS), detekcja złączy nieliniowych (NLJD) oraz laserowo wzbudzana fluorescencja (LIF). Technologie te wykorzystywane są do poszukiwania elementów konstrukcji bomb, takich jak materiały wybuchowe, urządzenia elektroniczne, substancje chemiczne.

Dodatkowo miejsce zdarzenia zrekonstruowano w formie trójwymiarowego modelu komputerowego, umożliwiającego planowanie misji oraz nanoszenie informacji związanych z lokalizacją i rodzajem znalezionego dowodu kryminalistycznego.

Całość systemu spina centrum kontroli, do którego trafiają wszystkie informacje z narzędzi terenowych, a na podstawie ich analizy planowane są dalsze kroki postępowania na miejscu zdarzenia.

W trakcie projektu odbyły się dwa wydarzenia, podczas których przetestowano poszczególne elementy systemu oraz cały zintegrowany system.

Okres realizacji projektu: 01.03.2012–28.02.2015

Wartość projektu: 4.473.921,00 EUR, numer umowy: 285052, 7. Program Ramowy

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: Indra Sistemas Sa, Hiszpania

Partnerzy:

 • Agenzia Nazionale Per Le Nuove Technologie, L’Energia E Lo Sviluppo Economico Sostenibile, Włochy
 • Astrium Sas, Francja
 • University of Thessaly, Grecja
 • Space Applications Services NV, Belgia
 • Astri Polska Sp. z o.o., Polska
 • National Bureau of Investigation, Finlandia
 • Arma Dei Carabinieri – Raggruppamento CC I.S., Włochy
 • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska
 • Nucletudes, Francja
 • Direccion General De La Policia Y De La Guardia Civil, Hiszpania
 • Laboratorie Central de La Prerecture De Police, Francja

 

EU_logo This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 285052.

 
Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2012–2015 przyznanych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego

Zobacz także