Projekt MILAN

Wielofunkcyjna innowacyjna sieć wspierająca nauczanie przeznaczona dla szkolnictwa zawodowego w obszarze zaawansowanego wytwarzania – Multifunctional Innovative Learning Assisting Network for VET in Advanced Manufacturing (MILAN).

Głównym celem projektu MILAN jest opracowanie innowacyjnego szkolenia zawodowego (VET – z ang. Vocational Education and Training) z zakresu robotyki przemysłowej oraz robotyki usługowej w zastosowaniach przemysłowych, wykorzystującego nowoczesne rozwiązania ICT, m.in. rzeczywistość wirtualną (VR – z ang. Virtual Reality) i rzeczywistość rozszerzoną (AR – z ang. Augmented Reality).

Główne grupy docelowe projektu to:

  • osoby zatrudnione w MŚP: pracownicy obsługujący zaawansowane maszyny (roboty, zautomatyzowane stanowiska pracy), personel techniczny średniego szczebla,
  • nauczyciele, trenerzy, konsultanci w dziedzinie robotyki i automatyki,
  • uczniowie szkół zawodowych.

Termin realizacji projektu: 01.11.2018– 31.10.2021

Budżet projektu: 58 479 EUR (PIAP); projekt dofinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej i realizowany w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Strona internetowa: milan-project.eu

Koordynator projektu: Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki (Białystok, Polska)

Partnerzy:

  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (Warszawa, Polska)
  • Politechnika w Koszycach (Koszyce, Słowacja)
  • Zespół Szkół Juraja Henischa (Bardejów, Słowacja)
  • Politechnika Kreteńska (Chania, Grecja)
  • Talliński Uniwersytet Techniczny (Tallin, Estonia)