Projekt MOBI-TARGET

System inteligentnych, mobilnych celi strzeleckich z zaawansowanym systemem detekcji trafień i nowoczesnym kompozytowym pancerzem ochronnym (MOBI-TARGET).

 

 

 

 

 

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego produktu pod nazwą „System inteligentnych, mobilnych celi strzeleckich z zaawansowanym systemem detekcji trafień i nowoczesnym kompozytowym pancerzem ochronnym MOBI-TARGET”.

projekt Łukasiewicz - PIAP: MOBI Target

System umożliwi przeprowadzanie zaawansowanych szkoleń, a tym samym wydatne podniesienie umiejętności strzeleckich. Przeznaczony będzie głównie do szkolenia funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa: Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, a także uzbrojonych pracowników ochrony. MOBI-TARGET może stanowić atrakcyjną ofertę również dla osób cywilnych, posiadających broń do obrony osobistej, czy też strzelców sportowych i myśliwskich.

Przykładowe przewidywane zastosowania systemu MOBI-TARGET

  1. Policja – indywidualne szkolenia funkcjonariuszy polegające na symulacji sytuacji związanych z atakiem przeciwnika znajdującego się na odległościach bezpośrednich, wymagających od funkcjonariuszy rozpoznania celu, wydobycia broni i oddania celnego strzału do obiektu będącego w ruchu;
  2. Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji – szkolenia związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym na odległościach bezpośrednich, pośrednich i dużych, w tym neutralizacja celi poruszających się w otoczeniu zakładników oraz neutralizacja celu poruszającego się w dużej odległości przez strzelca wyborowego;
  3. Służba Ochrony Państwa – szkolenia związane z przeciwdziałaniem zamachom na ochraniane osoby lub bezpośrednią ochroną VIP-ów;
  4. Agencje ochrony – szkolenia indywidualne i grupowe pracowników uczące odpierania ataku na ochraniane obiekty w sytuacji, gdy cel jest w ruchu i wymusza – w zależności od kierunku i prędkości – różne zachowania szkolonego;
  5. Strzelectwo dynamiczne (Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Praktycznego IPSC i Międzynarodowe Stowarzyszenie Pistoletu Obronnego IDPA) – w którym cel może poruszać się na określonych odcinkach, a strzelec ma w jak najkrótszym czasie oddać celny strzał lub sekwencję strzałów;
  6. Myślistwo – symulowanie poruszającej się zwierzyny oraz prowadzenie treningów i szkoleń doskonalących przewidywanie jej ruchu oraz ocenę możliwości oddania celnego strzału, a w przypadku podjęcia decyzji o strzale właściwe prowadzenie celu, dokonanie wyprzedzenia i oddanie celnego strzału.

Budowa i cechy systemu MOBI-TARGET

Głównymi komponentami systemu będą mobilne cele oraz stanowisko operatorskie. Mobilne cele będą to samojezdne platformy mobilne, na których można zainstalować uchwyty do tarcz papierowych lub podnośnik z manekinem 3D wyposażonym w system wykrywania i parametryzacji trafienia. Podstawowymi funkcjonalnościami stanowiska operatorskiego będą: obsługa systemu, projektowanie scenariuszy szkoleń oraz nadzór i obserwacja postępów prowadzonego szkolenia.

Architektura systemu MOBI-TARGET została opracowana z myślą o skalowalności systemu. Pozwala to na zaoferowanie produktu w wielu konfiguracjach. Dzięki temu będzie łatwiej dostosować oferowany produkt (system) do indywidualnych wymagań klienta.

W najprostszej postaci system może być ograniczony do jednej teleoperowanej platformy mobilnej z uchwytem do mocowania tarcz papierowych oraz prostego stanowiska operatorskiego. W najbardziej zaawansowanej konfiguracji system może być wyposażony w kilka współpracujących platform mobilnych wyposażonych w manekiny 3D z zaawansowanym systemem wykrywania i parametryzacji trafienia oraz modułowe opancerzenie.

Dzięki przejrzystemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika na etapie programowania szkolenia użytkownik może określić sposób poruszania się platform mobilnych, np. sterowany ręcznie, po zaplanowanych uprzednio ścieżkach lub w sposób autonomiczny poprzez wskazane punkty.

Koncepcja MOBI-TARGET została opracowana tak, aby ograniczyć do minimum koszty wdrożenia oraz konieczność inwestycji w nową infrastrukturę niezbędną do poprawnego użytkowania/eksploatacji systemu. Dodatkowo system będzie można łatwo przenosić i będzie on mógł pracować na typowych strzelnicach poligonowych bez konieczności przeprowadzania bardzo kosztownych adaptacji. Mobilne cele będą mogły poruszać się w lekko i średnio trudnym terenie, w różnych warunkach atmosferycznych, temperaturowych i o każdej porze dnia i nocy.

Na kanale YouTube można obejrzeć film prezentujący możliwości MOBI-TARGET:


 

Okres realizacji projektu: 02.01.2017–29.09.2020

Wartość projektu: 5 273 040,70 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 3 268 897,58 PLN

Rodzaj projektu: strukturalny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju numer 4/1.2/2016 Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R

 

 

Zobacz także