Przedsięwzięcie „Premia na Horyzoncie 2”

Dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów w ramach programu HORYZONT 2020.

                                   

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

Dodatki do wynagrodzeń dla osób biorących udział w realizacji projektów w ramach programu HORYZONT 2020 pn.:

„Wsparcie Zaawansowanej Produkcji oraz proces szkoleń w celu transformacji cyfrowej MŚP” – ADMA TranS4MErs

Wartość finansowania – 85 738 zł

Całkowita wartość – 85 738 zł

Środki finansowe otrzymane w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie2” przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu pt. „Wsparcie Zaawansowanej Produkcji oraz proces szkoleń w celu transformacji cyfrowej MŚP” w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „HORYZONT 2020”.

Projekt ADMA TranS4MErs jest projektem typu Coordination Support Action (CSA). Ma na celu wspomaganie przedsiębiorstw produkcyjnych w transformacji cyfrowej poprzez szereg usług o charakterze doradztwa biznesowo-technicznego, tj. audyt technologiczny, mentoring oraz innowacyjny proces szkoleń.

 

„Wielozadaniowe roboty do manipulacji odkształcalnymi materiałami w procesach produkcyjnych” – APRIL

Wartość finansowania – 492 365 zł

Całkowita wartość – 492 365 zł

Środki finansowe otrzymane w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie2” przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu pt. „Wielozadaniowe roboty do manipulacji odkształcalnymi materiałami w procesach produkcyjnych „ w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „HORYZONT 2020”.

Projekt ma na celu stworzenie prototypów wielofunkcyjnych, uniwersalnych i niedrogich robotów, służących do manipulacji i zastosowanie ich na liniach produkcyjnych w tych gałęziach przemysłu, gdzie przetwarzane są elastyczne lub odkształcalne materiały.

 

„Narzędzia świadomości sytuacyjnej i programy szkoleniowe zwiększające możliwości i poprawiające bezpieczeństwo służb szybkiego reagowania” – Assistance

Wartość finansowania – 384 932 zł

Całkowita wartość – 384 932 zł

Środki finansowe otrzymane w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie2” przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu pt. „Narzędzia świadomości sytuacyjnej i programy szkoleniowe zwiększające możliwości i poprawiające bezpieczeństwo służb szybkiego reagowania” w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „HORYZONT 2020”.

Głównym celem projektu ASSISTANCE jest pomoc i ochrona różnego rodzaju służb szybkiego reagowania (FR), które współpracują ze sobą podczas łagodzenia dużych klęsk żywiołowych (naturalnych lub spowodowanych przez człowieka), oraz poprawa ich zdolności i umiejętności radzenia sobie ze złożonymi sytuacjami związanymi z różnego typu incydentami. W projekcie wykorzystywane będą technologie, takie jak: bezzałogowe samoloty, roboty, roje dronów, zaawansowane szkolenia.

 

„Ogólnoeuropejska sieć Cyfrowych Ośrodków Innowacji działających w obszarze Robotyki dla Inteligentnych Systemów Produkcji” – DIH2

Wartość finansowania – 175 456 zł

Całkowita wartość – 175 456 zł

Środki finansowe otrzymane w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie2” przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu p.t. „Ogólnoeuropejska sieć Cyfrowych Ośrodków Innowacji działających w obszarze Robotyki dla Inteligentnych Systemów Produkcji” w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „HORYZONT 2020”.

Celem projektu DIH² jest powołanie ponad 170 nowych ośrodków zajmujących się tworzeniem innowacji z zakresu robotyki, a także dotarcie do ponad 300 000 małych i średnich firm produkcyjnych i wsparcie ich w zakresie inteligentnych rozwiązań produkcyjnych, w tym technologii, inwestycji, standaryzacji, know-how i kompetencji, jak również zagadnień etycznych towarzyszących nowym technologiom, bezpieczeństwa danych i cyberbezpieczeństwa.

 

„Robotyka dla utrzymania i monitoringu infrastruktury m.in. energetyki, transportu, bezpieczeństwa” – RIMA

Wartość finansowania – 179 696 zł

Całkowita wartość – 179 696 zł

Środki finansowe otrzymane w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie2” przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu pt. „Robotyka dla utrzymania i monitoringu infrastruktury m.in. energetyki, transportu, bezpieczeństwa „ w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „HORYZONT 2020”.

Projekt RIMA ma na celu stworzenie sieci 13 Cyfrowych Ośrodków Innowacji, czyli tzw. Digital Innovation Hubs (DIH),  które będą dzielić się z MŚP wiedzą i najlepszymi praktykami z zakresu robotyzacji na rzecz utrzymania oraz monitoringu różnego rodzaju infrastruktury, m.in. energetyki, transportu, bezpieczeństwa.

 

„Wartość łączenia eksperymentów w zakresie technologii cyfrowych dla produkcji i budownictwa” – VOJEXT

Wartość finansowania – 378 462 zł

Całkowita wartość – 378 462 zł

Środki finansowe otrzymane w ramach przedsięwzięcia „Premia na Horyzoncie2” przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu pt. „Wartość łączenia eksperymentów w zakresie technologii cyfrowych dla produkcji i budownictwa” w ramach programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „HORYZONT 2020”.

Założeniem projektu jest zdynamizowanie wykorzystania podejścia przemysłu stymulowanego nauką przy zastosowaniu wizji Wartości Wspólnych Eksperymentów (Value Of Joint EXperimentation – VOJEXT) w technologiach cyfrowych, wraz z zaangażowaniem ludzi i systemów cyberfizycznych (CPS) w jednej pętli i tym samym wzmocnieniem zdolności kognitywnych, potrzebnych do osiągnięcia bardziej efektywnych ekosystemów społeczno-technicznych i biznesowych. W tym celu w ramach projektu VOJEXT zostaną zaprojektowane, rozwinięte i zademonstrowane niedrogie, zorientowane na rynek i wielofunkcyjne systemy robotyczne, łatwe do ponownego zastosowania i zmiany ich przeznaczenia. Systemy te zostaną opracowane jako jeden z głównych elementów inteligentnego i skalowalnego ekosystemu CPS dla przemysłu wytwórczego i budowlanego.