Projekt RobWeld Super-MIG®

Zrobotyzowane spawanie z wykorzystaniem systemu hybrydowego nowej generacji bazującego na koncepcji Super-Heavy Duty (“SHD”) Super-MIG® – Robotized Welding with use of New Generation of Hybrid System based on Super-Heavy Duty (“SHD”) Super-MIG® concept.

Celem projektu RobWeld Super-MIG było opracowanie innowacyjnego zrobotyzowanego gniazda spawania nowej generacji, jako produktu gotowego do praktycznego zastosowania, który będzie oferowany klientom w Polsce, Izraelu, Unii Europejskiej i poza nią.

O potencjale rynkowym opracowanego rozwiązania, będącego wynikiem projektu RobWeld Super-MIG, decyduje innowacyjność wykorzystanej technologii spawania Super-MIG®, opracowanej przez izraelską firmę PLT, wiedza, kompetencje i doświadczenie Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w zakresie robotyzacji procesów przemysłowych, w tym spawania, a także wkład polskiej firmy Supra Elco w zakresie nowoczesnych technologii spawalniczych, jak też znajomości rynku europejskiego. Ten komplementarny wkład partnerów jest źródłem wartości dodanej projektu i jego rezultatów.

Okres realizacji: 01.03.2013–30.06.2016

Budżet projektu: 1 980 000,00 EUR

Umowa nr: E!II/PL-IL/05/02/2013, konkurs polsko-izraelski na projekty B+R 

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy

Koordynator: Plasma Laser Technologies Ltd. – Izrael

Partnerzy:

  • SUPRA ELCO Jacek Szulc – Polska
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – Polska

 

Logo EUREKA PIAP NCBiR

Zobacz także

Projekty Badawcze:

Produkty:

Usługi: