Projekt R5-COP

Rekonfigurowalne, elastyczne, modułowe systemy zrobotyzowane – Reconfigurable ROS-based Resilient Reasoning Robotic Cooperating Systems (R5-COP).

Celem projektu jest  opracowanie standardów dotyczących warstwy oprogramowania pozwalającej na uwspólnienie rozwiązań z zakresu robotyki dla przemysłu i zastosowań specjalnych. Umożliwi to transfer technologii opracowywanych obecnie tylko dla potrzeb specjalnych do zastosowań w użytku codziennym lub w typowej praktyce przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Ponadto, wykorzystując istniejące interfejsy i standardy, takie jak oprogramowanie ROS (Robot Operating System), R5-COP ma za zadanie zdecydowanie ułatwiać integrację składników pochodzących od różnych dostawców. Proponowane podejście modułowe jest nie tylko bardziej elastyczne niż znane obecnie rozwiązania (dostępne na rynku lub opisane w fachowej literaturze), ale także przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z projektowaniem, instalacją i utrzymaniem rozwiązań z dziedziny robotyki i automatyki.

Elastyczne wykorzystanie robotów w praktyce gospodarczej i w przemyśle w sposób naturalny obejmuje ścisłą współpracę maszyn z ludźmi. W związku z tym, wytrzymałość i bezpieczeństwo to kluczowe wymagania, które adresowane są przy użyciu dedykowanych narzędzi i metod służących do weryfikacji i walidacji opracowanych rozwiązań.

Specyfikacja formalnych ram procesu opracowywania rozwiązania robotycznego ma na celu wspierać dostawców komponentów w kwestii sprawnego sprawdzania i walidacji opracowywanych przez nich modułów. R5-COP pomoże zidentyfikować i opracować kluczowe rekonfigurowalne składniki sprzętu i oprogramowania, a także pokaże możliwości i zdolności proponowanego podejścia poprzez opracowanie rzeczywistych demonstratorów zarówno w zakresie środowiska produkcyjnego, usługowego, jak i profesjonalnego.

Okres realizacji: 01.02.201431.03.2017

Całkowity koszt projektu: 2 560 788,01 PLN / wkład NCBR: 2 133 136,41 PLN (83,3%), wkład ARTEMIS: 427 651,60 PLN (16,7%)

Rodzaj projektu: międzynarodowy projekt badawczy realizowany w ramach współpracy ze Wspólnym Przedsięwzięciem ARTEMIS (umowa nr 621447) oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (umowa ARTEMIS-2013-1/1/2014)

Koordynator: Technische Universitat Braunschweig, Niemcy

Partnerzy

  • Alten Nederland BV, Holandia
  • Budapesti Muszaki ES Gazdasagtudomanyi Egyetem, Węgry
  • Vysoke uceni technice v Brne, Czechy
  • CAMEA, spol. s.r.o., Czechy
  • DSI Digitale Signalverarbeitungssysteme & Informationstechbik GMBH, Niemcy
  • Teknologisk Institut, Dania
  • Emte S.L.U., Hiszpania
  • Friedrich-Alxander-Universitat Erlangen Nurnberg, Niemcy
  • Stichting Hogeschool Utrecht, Holandia
  • Latvijas Universitates Matematikas un Informatikas Instituts, Litwa
  • Keba AG, Austria
  • Lulea Tekniska Universitet, Szwecja
  • Mobile Industrial Robots ApS, Dania
  • Norges Teknisks-Naturvitenskaapeligeuniversitet NTNU, Norwegia
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Polska
  • Probot OY, Finlandia
  • Profin OY, Finlandia
  • Robomotive, Holandia
  • Stichting Saxion, Holandia
  • Stiftelsen Sintef, Norwegia
  • Siipotec OY, Finlandia
  • Swedish Space Corporation, Szwecja
  • Statoil Petroleum AS, Norwegia
  • Synapticon GmbH, Niemcy
  • Teknosavo OY, Finlandia
  • Fundacion Tecnalia Research & Innovation, Hiszpania
  • Tellence Technologies SRL, Rumunia
  • Technische Universiteit Eindhoven, Holandia
  • Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Rumunia
  • Teknologian Tutkimuskeskus VTT, Finlandia

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ARTEMIS.

 

Projekt UGTV

Bezzałogowy naziemny pojazd taktyczny – Unmanned Ground Tactical Vehicle (UGTV).