Robotyzacja spawania

Robotyzacja spawania od początku rozwoju robotów przemysłowych jest procesem technologicznym, w którym są one najczęściej stosowane. Użycie robotów obniża koszty produkcji, a jednocześnie podnosi wydajność i powtarzalność prowadzonego procesu oraz poziom bezpieczeństwa pracy.

Spawanie zrobotyzowane (fot. PIAP)

Robotyzacja spawania coraz śmielej wchodzi do zakładów produkcyjnych. Wykorzystywana jest do produkcji zarówno w dużych zakładach produkujących komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego, jak również małych zakładach realizujących produkcję mniejszej skali.

Konfiguracje stanowisk są bardzo różnorodne, od najprostszych, na których pracownik wymienia detale na stałym stole spawalniczym (w czasie postoju robota), po w pełni zautomatyzowane stanowiska, z magazynami części, które pobiera jeden robot i podaje do kolejnych operacji spawalniczych realizowanych przez kolejne manipulatory.

Coraz większą popularność zdobywa też doposażenie robota w systemy pomocnicze zwiększające funkcjonalność systemu. Do najpopularniejszych należą wyszukiwanie położenia elementów przed rozpoczęciem spawania oraz nadążanie robota za rzeczywistym położeniem detali w trakcie spawania, które pozwalają na prowadzenie procesu w warunkach niepowtarzalności i pewnej niedokładności detali.

Współpraca w obszarze każdego zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, dedykowanego do Państwa potrzeb, jest szczegółowo uzgadniana, tak aby jak najpełniej spełniała wymagania procesu spawania i warunki prowadzenia produkcji w Państwa firmach.

KONTAKT

tel. 22 87 40 194

e-mail: marketing@piap.lukasiewicz.gov.pl