SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy związane z działalnością Instytutu należy zgłaszać do Sekretariatu dyrekcji
tel. 22 8740164, faks 22 8740221, e-mail: piap@piap.lukasiewicz.gov.pl.
Sekretariat przekieruje sprawę do właściwego działu.

Dostęp do informacji publicznej
Informacja publiczna jest udostępniana zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DU 2014 poz. 782 z późniejszymi zmianami).
Informacje publiczne wykraczające poza zakres opublikowany w BIP można uzyskać zgłaszając wniosek o udostępnienie takich informacji na adres pocztowy:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,
al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
lub mailem na adres: piap@piap.lukasiewicz.gov.pl
W celu uzyskania odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej konieczne jest podanie danych kontaktowych, np. adres e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź.

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status
Sebastian Wilk 18.02.2021 07:54 Opublikowano

18.02.2021 07:57 Sebastian Wilk

18.02.2021 07:57 Sebastian Wilk