Dyrekcja i Rada Instytutu

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 2019 r o Sieci Badawczej Łukasiewicz (DzU 2019 poz 534) Instytuty Sieci posiadają dwa organy. Są to Dyrektor i Rada Instytutu. Szczegółowy podział kompetencji i zasady współpracy pomiędzy tymi organami określa Rozdział 3 wspomnianej wyżej ustawy.

Dyrektor Instytutu Sieci oraz jego zastępcy powoływani są przez Prezesa Centrum Łukasiewicz na pięcioletnią kadencję. Dyrektor kieruje pracami Instytutu. W poszczególnych obszarach działania dyrektorowi pomagają jego zastępcy.

Dyrektor

dr hab. Inż. Piotr Szynkarczyk

Współtwórca pierwszych polskich robotów pirotechnicznych Inspector i Expert stosowanych w kraju i za granicą. Autor i współautor 11 zgłoszeń patentowych i 70 publikacji naukowo-technicznych w wydawnictwach polskich i zagranicznych. Ekspert, członek m.in.: Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz International Association for Automation and Robotics in Construction.

Ostatnio prowadzone prace badacze koncentrują się wokół działalności analitycznej i eksperckiej w zakresie bezzałogowych pojazdów lądowych w zastosowaniach wojskowych, jak również w zakresie wprowadzenia robotów mobilnych do zastosowań cywilnych.

Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski (2016), złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (2015).

W 2019 uzyskał stopnień doktora habilitowanego, który został nadany mu przez Radę Naukową Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Powołany 27.03.2020 r na pięcioletnią kadencję przez Prezesa Centrum Łukasiewicz.

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

dr inż. Maciej Cader

Doktor nauk technicznych (2016), absolwent studiów podyplomowych w zakresie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (2012), magister inżynier – specjalność robotyka (2008).

Ekspert do spraw technologii addytywnego wytwarzania na potrzeby wymagających aplikacji przemysłowych oraz robotyki mobilnej do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych, strefach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, w tym w strefach zagrożonych wybuchem.

Autor i współautor ponad 140 publikacji, 1 jednej monografii, kilkunastu zgłoszeń patentowych oraz 2 patentów o zasięgu polskim i międzynarodowym. Prelegent konferencji TED (2011), na której przedstawił innowacyjną w skali świata wizję oczyszczania oceanów po wyciekach ropy naftowej za pomocą zrobotyzowanych latających urządzeń.

Od 2008 roku związany z Łukasiewicz – PIAP. Pomysłodawca i opiekun Koła Studenckiego Creative Students, w którym studenci i doktoranci realizują prace badawcze i przedwdrożeniowe dotyczące szybkiego prototypowania, obliczeń numerycznych oraz skanowania 3D. Jako lider obszaru pełnił w Instytucie funkcje Kierownika Laboratorium Szybkiego Prototypowania i Obliczeń Numerycznych, Koordynatora ds. Współpracy z Przemysłem Wydobywczym, Energetycznym i Petrochemicznym oraz Sekretarza Rady Łukasiewicz – PIAP. Od 06 kwietnia pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych.

Zastępca Dyrektora ds. Systemów Obronności i Bezpieczeństwa

mgr inż. Adam Andrzejuk

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (1992). Zatrudniony w PIAP od 1993 r. Od 2005 r. Pełnomocnik Dyrektora ds. Działalności Koncesjonowanej, kierujący działalnością Instytutu w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Od 2009 r. kierownik Ośrodka Systemów Mobilnych.

Jeden z pomysłodawców i konstruktorów pierwszego polskiego robota pirotechnicznego Inspector.

Pełniąc funkcję kierownika projektu, kierownika ośrodka lub jako członek zespołu realizatorów, brał udział w opracowaniu wielu  zrobotyzowanych urządzeń mobilnych, w tym nowoczesnych środków technicznych do walki z terroryzmem.

Odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych

mgr inż. Andrzej Więch

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji kierunek Zarządzanie i Marketing (2000), absolwent dwóch studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w zakresie Rachunkowości Zarządczej i Controlingu (2003) oraz Rachunkowości (2004). Od 1999 roku pracownik PIAP kolejno na stanowiskach księgowego, kierownika sekcji a od 12.2002 Głównego Księgowego. Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych i Administracyjnych pełni od 11 maja 2020 r.

Rada Instytutu

W skład Rady Instytutu wchodzi dziesięć osób. Cztery osoby wybierane spośród pracowników Instytutu w wyborach powszechnych oraz sześć osób spoza Instytutu powoływanych przez Prezesa Centrum Łukasiewicz. Kadencja Rady Instytutu trwa 4 lata. W dniu 10 grudnia 2019 r. rozpoczęła działanie Rada Instytutu I kadencji.

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status
Sebastian Wilk 02.04.2020 13:14 Opublikowano
Administrator WWW 27.09.2016 11:24 Zarchiwizowano
Administrator WWW 27.09.2016 11:00 Zarchiwizowano
Krystian Zalewski 06.05.2013 09:39 Zarchiwizowano
Jacek Frontczak 04.07.2011 13:13 Zarchiwizowano
Jacek Frontczak 01.07.2011 11:36 Zarchiwizowano
Jacek Frontczak 30.06.2011 10:56 Zarchiwizowano
Krystian Zalewski 10.06.2011 14:12 Zarchiwizowano
Jacek Frontczak 10.06.2011 14:07 Zarchiwizowano
Jacek Frontczak 10.06.2011 14:05 Zarchiwizowano
Krystian Zalewski 23.05.2011 07:44 Zarchiwizowano
Krystian Zalewski 23.05.2011 07:43 Zarchiwizowano
Krystian Zalewski 23.05.2011 07:38 Zarchiwizowano

17.01.2011 12:19 Administrator WWW

18.10.2022 12:56 Sebastian Wilk