2013 - zamówienia publiczne - KZP/01/2013 - obsługa spedycyjno-celna targów międzynarodowych w 2013 roku


PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 
ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/01/2013

Na

OBSŁUGA SPEDYCYJNO-CELNA TARGÓW MIĘDZYNARODOWYCH W 2013 ROKU

 CPV: 60400000-2, 63521000-7

Zamawiający:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP     
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

 Wymagany termin wykonania dostawy:
ROK 2013

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego  pokój 4 budynek 3 od dnia 09.01.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30 

Termin i miejsce składania ofert:
budynek 3, pok. 4, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 17.01.2013 godzina 10.00. 

   Termin i miejsce otwarcia ofert:
budynek 3,pok.4,  Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dnia 17.01.2013 godzina 10.30. 
Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Ogłoszono:

1.Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. BZP 5433 - 2013

Data przesłania ogłoszenia 09.01.2013.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf 1335-1831298.pdf ogłoszenie BZP Administrator WWW 28.08.2013 06:27
application/pdf 1335-5351123.pdf SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 06:28
application/msword 1335-2109979.doc Oferta Administrator WWW 28.08.2013 06:28
application/pdf 1335-5192020.pdf Umowa Administrator WWW 28.08.2013 06:29
application/pdf 1335-7979994.pdf ogłoszenie o wyborze Administrator WWW 28.08.2013 06:30
application/pdf 1335-2554471.pdf ogłoszenie o zawarciu umowy BZP Administrator WWW 28.08.2013 06:30

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Administrator WWW 28.08.2013 07:35 Opublikowano Przeniesiono z poprzedniego systemu BIP.

09.01.2013 12:27 Administrator WWW

28.08.2013 07:35 Administrator WWW