2013 - zamówienia publiczne - KZP/02/2013 - dostawa sprzętu komputerowego


PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP
ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/02/2013

na dostawę: sprzętu komputerowego dla PIAP

Zakup współfinansowany ze środków UNII Europejskiej

 

CPV:

 

 30213100-6, 30213300-0, 30241500-0

Lokalizacja: 
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

Zamawiający: 
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

Wymagany termin wykonania dostawy: 
   10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego 
pokój 4 budynek 3 od dnia 25.02.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30 

Termin i miejsce składania ofert: 
 budynek 3, pok. 4, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 5.03.2013 godzina 10.00. 

Termin i miejsce otwarcia ofert: 
budynek 3, pok. 4, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dnia 5.03.2013 godzina 10.30.

 
Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Ogłoszono:

1.Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. Portal UZP nr 29395-2013

Data publikacji: 25.02.2013.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf 1405-5512036.pdf ogłoszenie BZP Administrator WWW 28.08.2013 06:44
application/pdf 1405-6186937.pdf SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 06:45
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 1405-8551457.docx Oferta Administrator WWW 28.08.2013 06:45
application/pdf 1405-9256526.pdf Umowa Administrator WWW 28.08.2013 06:46
application/msword 1405-7681272.doc Załącznik nr 3 do SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 06:47
application/pdf 1405-4371485.pdf wyjaśnienia treści SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 06:47
application/pdf 1405-3201327.pdf SIWZ po modyfikacji Administrator WWW 28.08.2013 06:49
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 1405-4490370.docx Oferta modyfikacja Administrator WWW 28.08.2013 06:51
application/pdf 1405-5794475.pdf wyjaśnienie treści SIWZ 2 Administrator WWW 28.08.2013 06:51
application/pdf 1405-6430156.pdf ogłoszenie o wyborze Administrator WWW 28.08.2013 06:52
application/pdf 1405-9456117.pdf ogłoszenie o zawarciu umowy Administrator WWW 28.08.2013 06:52

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Administrator WWW 28.08.2013 07:37 Opublikowano Przeniesiono z poprzedniego systemu BIP.

25.02.2013 10:45 Administrator WWW

28.08.2013 07:37 Administrator WWW