2013 - zamówienia publiczne - KZP/03/2013 - organizacja II Nocy Robotów PIAP – Odkryj Nieznane wraz z obsługą medialną i graficzną dla Przem...


PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP
ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/03/2013

 

Na

na usługę:

organizacji II Nocy Robotów PIAP – Odkryj Nieznane wraz  z obsługą medialną i graficzną dla Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

 

 CPV: 45223100-7, 39113000-7, 32320000-2, 32321200-1, 31527200-8, 72268000-1, 32300000-6, 79800000-2, 79300000-7,

 

Zamawiający: 
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

Wymagany termin wykonania usługi

Zorganizowanie imprezy dniach 24-25 maja 2013, z tym, że 24.05.2013 w godzinach 16:00-24:00; 25.05.2013 w godzinach 9:00-17:00. Gotowość wykonania Zadania nr 1 to czwartek, 23.05.2013 do godz. 14:00. Rozpoczęcie demontażu urządzeń, które są wymienione w Zadaniu Nr 1 możliwe będzie w dniu 25.05.2013 od godz. 01:00 rano do godz. 9:00 rano, z wyjątkiem urządzeń, które pozostają na 25.05.2013 – te mogą być zdemontowane w sobotę, 25.05.2013 po godz. 17:00.

 

Obsługa medialna – PR – Marzec, kwiecień, maj 2013.

Wykonanie raportu medialnego na podstawie danych IMM i innych źródeł na koniec działań (w terminie do 15 czerwca - raport końcowy; raporty częściowe w terminach do 31 marca i do 30 kwietnia) (Część 2)

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego 
pokój 8 budynek 3 od dnia 08.03.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30

 
Termin i miejsce składania ofert: 
 budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 18.03.2013 godzina 10.00.

 
Termin i miejsce otwarcia ofert: 
 budynek 3,pok.8,  Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dnia 18.03.2013 godzina 10.30. 

Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Ogłoszono:

1.Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. BZP 35769 - 2013

Data przesłania ogłoszenia 8.03.2013.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf 1437-2102684.pdf ogłoszenie BZP Administrator WWW 28.08.2013 07:02
application/msword 1437-2099079.doc Oferta Administrator WWW 28.08.2013 07:03
application/pdf 1437-8908623.pdf SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 07:03
application/pdf 1437-7742357.pdf Umowa Administrator WWW 28.08.2013 07:04
application/pdf 1437-8476323.pdf wyjaśnienia treści SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 07:04
application/pdf 1437-6015191.pdf wyjaśnienie treści SIWZ 2 Administrator WWW 28.08.2013 07:05
application/pdf 1437-2309379.pdf ogłoszenie o wyborze, unieważnienie Administrator WWW 28.08.2013 07:06
application/pdf 1437-2275693.pdf ogłoszenie o zawarciu umowy Administrator WWW 28.08.2013 07:07

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Administrator WWW 28.08.2013 07:39 Opublikowano Przeniesiono z poprzedniego systemu BIP.

08.03.2013 08:26 Administrator WWW

28.08.2013 07:39 Administrator WWW