2013 - zamówienia publiczne - KZP/04/2013 - organizacja II Nocy Robotów PIAP – Odkryj Nieznane wraz z obsługą medialną i graficzną dla Przem...


PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP
ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/04/2013

 

Na

na usługę:

organizacji II Nocy Robotów PIAP – Odkryj Nieznane wraz  z obsługą medialną i graficzną dla Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP

 

 CPV: 45223100-7, 39113000-7, 32320000-2, 32321200-1, 31527200-8, 72268000-1, 32300000-6, 79800000-2, 79300000-7,

Zamawiający:
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

Wymagany termin wykonania usługi

 

Zorganizowanie imprezy dniu 24 maja 2013 w godzinach 16:00-24:00;

 

Obsługa medialna – PR – realizowana będzie w okresie kwiecień - maj 2013

 

:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego 
pokój 8 budynek 3 od dnia 25.03.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30 

Termin i miejsce składania ofert: 
 budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 3.04.2013 godzina 10.00. 

Termin i miejsce otwarcia ofert: 
 budynek 3,pok.8,  Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dnia 3.04.2013 godzina 10.30. 

Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Ogłoszono:

1.Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. BZP 44749 - 2013

Data przesłania ogłoszenia 25.03.2013.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf 1455-8156807.pdf ogłoszenie BZP Administrator WWW 28.08.2013 07:49
application/pdf 1455-7885067.pdf SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 07:50
application/pdf 1455-4847001.pdf Umowa Administrator WWW 28.08.2013 07:50
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 1455-9545599.docx Oferta Administrator WWW 28.08.2013 07:51
application/pdf 1455-2479097.pdf Wybór wykonawcy Administrator WWW 28.08.2013 07:52
application/pdf 1455-1619873.pdf ogłoszenie o zawarciu umowy Administrator WWW 28.08.2013 07:53

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Administrator WWW 28.08.2013 07:53 Opublikowano Przeniesiono z poprzedniego systemu BIP.

25.03.2013 14:02 Administrator WWW

28.08.2013 07:53 Administrator WWW