2013 - zamówienia publiczne - KZP/05/2013 - dostawa sprzętu komputerowego


 PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/05/2013

na dostawę: sprzętu komputerowego dla PIAP

Zakup współfinansowany ze środków UNII Europejskiej

 

 

CPV:

 

 30213100-6, 30231300-0,30241500-0, 30213300-8, 30232110-8, 48000000-8

Lokalizacja: 
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

Zamawiający: 
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

Wymagany termin wykonania dostawy: 
   10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego 
pokój 8 budynek 3 od dnia 12.06.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30 

Termin i miejsce składania ofert: 
 budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 12.06.2013 godzina 10.00. 

Termin i miejsce otwarcia ofert: 
budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dnia 12.06.2013 godzina 10.30. 

Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Ogłoszono:

1.Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. Portal UZP nr 99541-2013

Data publikacji: 4.06.2013.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf 1559-3460443.pdf SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 08:02
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 1559-3487041.docx Oferta wraz z załącznikami Administrator WWW 28.08.2013 08:03
application/pdf 1559-4811583.pdf Wzór umowy Administrator WWW 28.08.2013 08:03
application/msword 1559-213143.doc Załącznik nr 3 do SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 08:04
application/pdf 1559-9787063.pdf ogłoszenie BZP Administrator WWW 28.08.2013 08:04
application/pdf 1559-4773697.pdf wyjaśnienia treści SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 08:05
application/pdf 1559-6729913.pdf SIWZ po modyfikacji Administrator WWW 28.08.2013 08:05
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 1559-5886253.docx Oferta modyfikacja Administrator WWW 28.08.2013 08:06
application/pdf 1559-7297076.pdf wyjaśnienie treści SIWZ 2 Administrator WWW 28.08.2013 08:06
application/pdf 1559-8205103.pdf SIWZ po modyfikacji 2 Administrator WWW 28.08.2013 08:07
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 1559-7956719.docx Oferta modyfikacja2 Administrator WWW 28.08.2013 08:07
application/pdf 1559-527495.pdf Wybór wykonawcy Administrator WWW 28.08.2013 08:07

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Administrator WWW 28.08.2013 08:09 Opublikowano Przeniesiono z poprzedniego systemu BIP.

04.06.2013 12:02 Administrator WWW

28.08.2013 08:09 Administrator WWW