2013 - zamówienia publiczne - KZP/06/2013 - usługa cateringowa


 PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/06/2013

na usługę
cateringową dla przedszkola niepublicznego prowadzonego w Warszawie,

 przy Al. Jerozolimskich 202 dla  około  24 dzieci

 

 

CPV:

55320000-9, 55321000-6, 55322000-3

Lokalizacja: 
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

Zamawiający: 
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

Wymagany termin wykonania dostawy: 
   12 miesięcy od daty podpisania umowy 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego 
pokój 8 budynek 3 od dnia 19.06.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30

 
Termin i miejsce składania ofert: 
 budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 27.06.2013 godzina 10.00. 

Termin i miejsce otwarcia ofert: 
pokój 8, budynek 3, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dnia 27.06.2013 godzina 10.30. 

Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Ogłoszono:

1.Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. Portal UZP nr  117667-2013

Data publikacji: 19.06.2013.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf 1586-8234682.pdf ogłoszenie BZP Administrator WWW 28.08.2013 08:17
application/pdf 1586-9474010.pdf SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 08:18
application/msword 1586-1283265.doc Oferta wraz z załącznikami Administrator WWW 28.08.2013 08:18
application/pdf 1586-5241379.pdf Umowa Administrator WWW 28.08.2013 08:18
application/pdf 1586-2267398.pdf Wybór wykonawcy Administrator WWW 28.08.2013 08:19
application/pdf 1586-3445842.pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Administrator WWW 28.08.2013 08:25

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Administrator WWW 28.08.2013 08:25 Opublikowano Przeniesiono z poprzedniego systemu BIP.

19.06.2013 11:00 Administrator WWW

28.08.2013 08:25 Administrator WWW