2013 - zamówienia publiczne - KZP/07/2013 - świadczenie usługi doradztwa prawnego w zakresie własności przemysłowej


PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW 
ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/07/2013

świadczenie usługi doradztwa prawnego w zakresie własności przemysłowej w ramach realizowanego projektu POIG, 2007-2013 pn. „Wsparcie międzynarodowego procesu komercjalizacji wyników prac rozwojowych w obszarze automatyki przemysłowej oraz robotyki mobilnej prowadzonych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP”.

 

CPV: 79120000-1

Lokalizacja: 
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

Zamawiający: 
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

Wymagany termin wykonania dostawy: 
etapami, 90 tygodni od daty podpisania umowy
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego 
pokój 8 budynek 3 od dnia 11.07.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30 

Termin i miejsce składania ofert: 
 budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 22.07.2013 godzina 10.00.

 
Termin i miejsce otwarcia ofert: 
 budynek 3,pok.8,  Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dnia 22.07.2013 godzina 10.30.

 
Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 16 000,00 PLN

 

Ogłoszono:

1.Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. Biuletyn Zamówień Publicznych  140733-2013

Data przesłania ogłoszenia 11.07.2013.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf 1622-8080405.pdf ogłoszenie BZP Administrator WWW 28.08.2013 08:35
application/pdf 1622-8802595.pdf SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 08:35
application/msword 1622-2032039.doc Oferta wraz z załącznikami Administrator WWW 28.08.2013 08:35
application/pdf 1622-9560282.pdf Umowa wzór Administrator WWW 28.08.2013 08:36
application/pdf 1622-207668.pdf ogłoszenie o wyborze Administrator WWW 28.08.2013 08:36
application/pdf 1622-207668.pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Administrator WWW 28.08.2013 08:37

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Administrator WWW 28.08.2013 08:37 Opublikowano Przeniesiono z poprzedniego systemu BIP.

11.07.2013 11:38 Administrator WWW

28.08.2013 08:37 Administrator WWW