2013 - zamówienia publiczne - KZP/09/2013 - dostawa zestawu materiałów budulcowych i eksploatacyjnych do maszyny Fortus 400mc


PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP

ogłasza 
PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/09/2013

na dostawę: zestawów budulcowych i eksploatacyjnych dedykowanych do maszyny FORUS

 

CPV:44110000-1

Lokalizacja: 
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

Zamawiający: 
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa 

Wymagany termin wykonania dostawy: 
   30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego 
pokój 8 budynek 3 od dnia 02.08.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30 

Termin i miejsce składania ofert: 
 budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 13.08.2013 godzina 10.00. 

Termin i miejsce otwarcia ofert: 
budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dnia 13.08.2013 godzina 10.30. 

Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Ogłoszono:

1.Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. Portal UZP nr  154171-2013

Data publikacji: 02.08.2013.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf 1646-6349496.pdf ogłoszenie BZP Administrator WWW 28.08.2013 09:00
application/pdf 1646-3993906.pdf SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 09:01
application/msword 1646-2031863.doc Oferta Administrator WWW 28.08.2013 09:01
application/pdf 1646-1178218.pdf Umowa wzór Administrator WWW 28.08.2013 09:01
application/msword 1646-3061885.doc Załącznik nr 3 do SIWZ Administrator WWW 28.08.2013 09:02
application/pdf 1646-6268983.pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Administrator WWW 28.08.2013 09:02

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Administrator WWW 28.08.2013 09:02 Opublikowano Przeniesiono z poprzedniego systemu BIP.

02.08.2013 09:26 Administrator WWW

28.08.2013 09:02 Administrator WWW