2013 - zamówienia publiczne - KZP/11/2013 - dostawa sprzętu komputerowego


Uwaga!! Zmiana terminu składania ofert na 20.09.2013, zmiana dopuszczonego rozwiązania w części 1.2

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/11/2013

na dostawę: sprzętu komputerowego dla PIAP

Zakup współfinansowany ze środków UNII Europejskiej

 

 

CPV:

 

 30213100-6, 30231300-0,30241500-0, 30213300-8, 30232110-8,

Lokalizacja:
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Zamawiający:
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Wymagany termin wykonania dostawy:
   10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
pokój 8 budynek 3 od dnia 11.09.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30
Termin i miejsce składania ofert:
 budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 19.09.2013 godzina 10.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dnia 19.09.2013 godzina 10.30.
Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Ogłoszono:

1.Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. Portal UZP nr  183403-2013

Data publikacji: 11.09.2013.

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie_BZP.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.09.2013 06:54
application/pdf siwz.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.09.2013 06:54
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OFERTA.docx oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.09.2013 06:54
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Umowa_wzór Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.09.2013 06:55
application/msword Załącznik nr 3 do SIWZ.doc Załącznik 3 Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.09.2013 06:55
application/pdf siwz_zmiana.pdf SIWZ po modyfikacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.09.2013 07:34
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OFERTA_zmiana.docx Oferta po modyfikacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.09.2013 07:35
application/pdf zmiana terminu.pdf zmiana terminu i zmiana dopuszczonego rozwiązania Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.09.2013 13:49
application/pdf zmiana ogloszenia.pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.09.2013 13:50
application/pdf wybor_odrzucenie_.pdf Ogłoszenie o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.10.2013 12:46
application/pdf ogl_o_udz_zam.pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.11.2013 11:40

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.11.2013 11:40 Opublikowano Dodano plik: "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.10.2013 06:30 Zarchiwizowano Dodano plik: "Ogłoszenie o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.09.2013 13:48 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano pliki: "zmiana terminu i zmiana dopuszczonego rozwiązania", "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.09.2013 07:34 Zarchiwizowano Dodano pliki: "SIWZ po modyfikacji", "Oferta po modyfikacji".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 11.09.2013 06:53 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

11.09.2013 06:56 Joanna Gorzelniak-Owsiak

15.11.2013 12:22 Joanna Gorzelniak-Owsiak