2013 - zamówienia publiczne - KZP/12/2013 - świadczenie usług telefonii komórkowej


MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 28.11.2013

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/12/2013

na świadczenie usług telefonii komórkowej

 

CPV:

64212000 – 5, 32250000 – 0, 31712112 – 8

Lokalizacja:

   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Zamawiający:
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Wymagany termin wykonania zamówienia::
    od 1.02.2014 do 31.01.2016
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
pokój 8 budynek 3 od dnia 18.11.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30
Termin i miejsce składania ofert:
pokój 8 budynek 3, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 26.11.2013 godzina 10.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
pokój 107 budynek 3, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dnia 26.11.2013 godzina 10.30.
Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Ogłoszono:

  1. Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. Portal UZP nr 244065-2013

Data publikacji: 26.11.2013r.

 

 

Zastępca Dyrektora
ds. Handlowych i Administracyjnych
dr inż. Jacek Frontczak

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie BZP.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.11.2013 14:12
application/pdf SIWZ-131114.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.11.2013 14:12
application/msword oferta-131114.doc oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.11.2013 14:13
application/pdf umowa-131114.pdf Umowa_wzór Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.11.2013 14:13
application/pdf ogl_o_zm_ogloszenia.pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.11.2013 11:50
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania.pdf wyjaśnieni treści SIWZ, modyfikacja Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.11.2013 11:53
application/pdf SIWZ_modyf.pdf SIWZ po modyfikacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.11.2013 11:53
application/pdf umowa_modyf.pdf Umowa po modyfikacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.11.2013 11:54
application/pdf ogloszenie_o_udz_zam.pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.01.2014 11:23

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.01.2014 11:23 Opublikowano Dodano plik: "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.11.2013 11:49 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano pliki: "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia", "wyjaśnieni treści SIWZ, modyfikacja", "SIWZ po modyfikacji", "Umowa po modyfikacji".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.11.2013 16:39 Zarchiwizowano Usunięto plik: "Odpowiedzi na pytania zadane podczas wizji lokalnej".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.11.2013 19:04 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania zadane podczas wizji lokalnej".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.11.2013 14:10 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

18.11.2013 14:23 Joanna Gorzelniak-Owsiak

13.01.2014 11:49 Joanna Gorzelniak-Owsiak