2013 - zamówienia publiczne - KZP/13/2013 - dostawa bloków napędowych


 

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/13/2013

na dostawę: 6 sztuk bloków napędowych

 

 

CPV:

 

31110000-0

 

Lokalizacja:
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Zamawiający:
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Wymagany termin wykonania dostawy:
   27 grudnia 2013

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
pokój 8 budynek 3 od dnia 22.10.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30
Termin i miejsce składania ofert:
 budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 30.10.2013 godzina 10.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dnia 30.10.2013 godzina 10.30.
Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Ogłoszono:

1.Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. Portal UZP nr 220525 -2013

Data publikacji: 22.10.2013.

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.10.2013 09:39
application/pdf siwz.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.10.2013 09:39
application/msword oferta.doc oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.10.2013 09:39
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Umowa_wzór Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.10.2013 09:40
application/msword Załącznik nr 3 do SIWZ.doc Załącznik 3 Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.10.2013 09:40

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.10.2013 09:38 Opublikowano Utworzono zamówienie

22.10.2013 09:42 Joanna Gorzelniak-Owsiak

30.12.2013 07:59 Joanna Gorzelniak-Owsiak