2013 - zamówienia publiczne - KZP/16/2013 - dostawa pionowego numerycznego centrum obróbczego


 

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/16/2013

na dostawę: pionowego numerycznego centrum obróbczego

 

 

CPV:

 

42632000-5

 

Lokalizacja:
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Zamawiający:
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Wymagany termin wykonania dostawy:
   23 grudnia 2013

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
pokój 8 budynek 3 od dnia 07.11.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30
Termin i miejsce składania ofert:
 budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 15.11.2013 godzina 10.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dnia 15.11.2013 godzina 10.30.
Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Ogłoszono:

1.Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. Portal UZP nr 235407 -2013

Data publikacji: 07.11.2013.

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.11.2013 13:45
application/pdf siwz-131104-1.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.11.2013 13:45
application/msword oferta-131104-1.doc oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.11.2013 13:46
application/pdf UMOWA_wzor-131104-1.pdf Umowa_wzór Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.11.2013 13:46
application/msword Załącznik nr 3 do SIWZ.doc Załącznik 3 Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.11.2013 13:46
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania.pdf odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.11.2013 11:41
application/pdf ogloszenie_o_udz_zam.pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.12.2013 08:00

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.12.2013 07:59 Opublikowano Dodano plik: "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.11.2013 11:40 Zarchiwizowano Dodano plik: "odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.11.2013 13:43 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

07.11.2013 13:47 Joanna Gorzelniak-Owsiak

30.12.2013 08:00 Joanna Gorzelniak-Owsiak