2014- zamówienia publiczne - KZP/01/2014 - świadczenie usług telekomunikacyjnych sieci telefonii stacjonarnej


Zmiana sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - modyfikacja SIWZ!

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/01/2014

na świadczenie usług telefonii stacjonarnej

 

CPV:

64 20 00 00-8
Lokalizacja:

   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Zamawiający:
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Wymagany termin wykonania zamówienia::
24 miesiące
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
pokój 8 budynek 3 od dnia 02.01.2014 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30
Termin i miejsce składania ofert:
pokój 8 budynek 3, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 14.01.2014 godzina 10.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert:

pokój 8 budynek 3, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa  dnia 14.01.2014 godzina 10.30
Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Ogłoszono:

  1. Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. Portal UZP nr 485-2014

Data publikacji: 02.01.2014r.

 

 

Zastępca Dyrektora
ds. Handlowych i Administracyjnych
dr inż. Jacek Frontczak

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie_o_zam.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.01.2014 10:48
application/pdf SIWZ.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.01.2014 10:51
application/msword formular_ofertowy-131220.doc oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.01.2014 10:54
application/pdf umowa.pdf Umowa_wzór Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.01.2014 10:54
application/pdf SIWZ_stacjonarne_modyfikacja_sposób porozumiewania_ sie.pdf SIWZ_po modyfikacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.01.2014 14:46
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania.pdf Wyjaśnienia treści SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.01.2014 13:11
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania3.pdf Wyjaśnienia treści SIWZ3 Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.01.2014 14:15
application/pdf umowa_modyfikacja.pdf Umowa po modyfikacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.01.2014 14:15
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania2.pdf Wyjaśnienia treści SIWZ2 Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.01.2014 14:16
application/pdf stacjonarne_modyfikacja_08_01.pdf SIWZ modyfikacja 08.01. Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.01.2014 14:17
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania4.pdf Wyjaśnienia treści SIWZ4 Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.01.2014 14:35
application/pdf SIWZ_stacjonarne_modyfikacja_0901.pdf SIWZ modyfikacja 09.01. Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.01.2014 14:36
application/pdf ogloszenie_o_udz_zam.pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.03.2014 08:15

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.03.2014 08:14 Opublikowano Dodano plik: "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.01.2014 13:11 Zarchiwizowano Dodano pliki: "Wyjaśnienia treści SIWZ4", "SIWZ modyfikacja 09.01.".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 08.01.2014 11:19 Zarchiwizowano Dodano pliki: "Wyjaśnienia treści SIWZ3", "Umowa po modyfikacji", "Wyjaśnienia treści SIWZ2", "SIWZ modyfikacja 08.01.".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.01.2014 13:10 Zarchiwizowano Dodano plik: "Wyjaśnienia treści SIWZ".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.01.2014 14:45 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano plik: "SIWZ_po modyfikacji".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.01.2014 10:47 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

02.01.2014 10:54 Joanna Gorzelniak-Owsiak

03.03.2014 08:15 Joanna Gorzelniak-Owsiak