2014- zamówienia publiczne - KZP/02/2014 - świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych, rezerwacji hoteli


PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/02/2014

na usługę:

 

rezerwacji, sprzedaży i dostawy według bieżących potrzeb biletów lotniczych, kolejowych,  rezerwacji hoteli oraz usługa wizowania paszportów

dla Przemysłowego Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie

 

CPV:  63 51 20 00 – 1

Lokalizacja:
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Zamawiający:
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Wymagany termin wykonania usługi:
   18 miesięcy od daty podpisania umowy

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
pokój 8 budynek 3 od dnia 20.01.2014 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30
Termin i miejsce składania ofert:
pokój 8, budynek 3, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 28.01.2014 godzina 10.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
pokój 5 budynek  3, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dnia 28.01.2014 godzina 10.30.
Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. Portal UZP nr   12453-2014

4. Data publikacji: 20.01.2014 r.

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenieBZP.pdf ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.01.2014 13:07
application/pdf SIWZ.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.01.2014 13:07
application/msword OFERTA.doc oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.01.2014 13:08
application/pdf WZÓR UMOWY.pdf Umowa_wzór Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.01.2014 13:08
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania.pdf Wyjaśnienia treści SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.01.2014 10:13
application/pdf ogloszenie_o_udz_zam.pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.03.2014 08:34

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.03.2014 08:33 Opublikowano Dodano plik: "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.01.2014 10:13 Zarchiwizowano Dodano plik: "Wyjaśnienia treści SIWZ".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.01.2014 14:23 Zarchiwizowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.01.2014 13:05 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

20.01.2014 13:09 Joanna Gorzelniak-Owsiak

03.03.2014 08:34 Joanna Gorzelniak-Owsiak