2014- zamówienia publiczne - KZP/03/2014 - maszyna do wydruku 3D


 

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/03/2014

na dostawę: maszyny do wydruku 3D

 

 

CPV:

 42994200-2

 

Lokalizacja:
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Zamawiający:
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Wymagany termin wykonania dostawy:
   4 tygodnie od daty podpisania umowy.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
pokój 8 budynek 3 od dnia 20.01.2014 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30
Termin i miejsce składania ofert:
 budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 29.01.2014 godzina 10.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
budynek 3, pok. 5, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dnia 29.01.2014 godzina 10.30.
Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Ogłoszono:

1.Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. Portal UZP nr  12521-2014

Data publikacji: 20.01.2014.

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenieBZ.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.01.2014 13:33
application/pdf siwz.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.01.2014 13:33
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OFERTA.docx oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.01.2014 13:33
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Umowa_wzór Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.01.2014 13:33
application/msword Załącznik nr 3 do SIWZ.doc Załącznik 3 Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.01.2014 13:32
application/pdf ogloszenie_o_udz_zam.pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.03.2014 08:41

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.03.2014 08:40 Opublikowano Dodano plik: "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.01.2014 13:23 Zarchiwizowano Zmieniono tytuł.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.01.2014 13:21 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

20.01.2014 13:35 Joanna Gorzelniak-Owsiak

03.03.2014 08:41 Joanna Gorzelniak-Owsiak