2014- zamówienia publiczne - KZP/04/2014 - Dostawa materiałów biurowych i tonerów


OBOWIĄZUJE NOWY FORMULARZ CENOWY ZMODYFIKOWANY W DNIU 29.01.!!!!

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/04/2014

na sukcesywne dostawy materiałów biurowych i tonerów

 

CPV:

301000000-0, 228000000-8, 30190000-7, 30125110-5
Lokalizacja:

   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Zamawiający:
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Wymagany termin wykonania zamówienia::
12 miesięcy
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
pokój 8 budynek 3 od dnia 21.01.2014 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30
Termin i miejsce składania ofert:
pokój 8 budynek 3, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 31.01.2014 godzina 10.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert:

pokój 5 budynek 3, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 31.01.2014 godzina 10.30
Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Ogłoszono:

  1. Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. Portal UZP nr 13435-2014

Data publikacji: 21.01.2014r.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie BZP.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.01.2014 13:19
application/pdf siwz.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.01.2014 13:20
application/msword oferta.doc Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.01.2014 13:20
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Formularz cenowy 1 materiały biurowe.xlsx Formularz cenowy-materiały biurowe Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.01.2014 13:21
application/vnd.ms-excel Formularz cenowy 2 tonery.xls Formularz cenowy-tonery Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.01.2014 13:21
application/pdf UMOWA.pdf Umowa_wzór Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.01.2014 13:21
application/msword Załącznik nr 3 do SIWZ.doc Załącznik 3 Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.01.2014 13:21
application/pdf siwz_modyfikacja.pdf SIWZ po modyfikacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 28.01.2014 12:48
application/pdf Odpowiedzi_na_pytania.pdf Wyjaśnienia treści SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 28.01.2014 12:48
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Formularz cenowy 1 materiały biurowe_modyfikacja.xlsx Formularz cenowy-materiały biurowe_modyfikacja Joanna Gorzelniak-Owsiak 28.01.2014 12:49
application/vnd.ms-excel Formularz cenowy 2 tonery_modyfikacja.xls Formularz cenowy-tonery_modyfikacja Joanna Gorzelniak-Owsiak 28.01.2014 12:49
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Formularz cenowy 1 materiały biurowe_modyfikacja2.xlsx Formularz cenowy_modyfikacja 29.01 Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.01.2014 12:30
application/pdf ogl_o_udz_zam.pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2014 07:57

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2014 07:57 Opublikowano Dodano plik: "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.01.2014 12:29 Zarchiwizowano Usunięto plik: "Formularz cenowy_modyfikacja 29.01". Dodano plik: "Formularz cenowy_modyfikacja 29.01".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 29.01.2014 11:04 Zarchiwizowano Zmieniono treść. Dodano plik: "Formularz cenowy_modyfikacja 29.01".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 28.01.2014 12:47 Zarchiwizowano Dodano pliki: "SIWZ po modyfikacji", "Wyjaśnienia treści SIWZ", "Formularz cenowy-materiały biurowe_modyfikacja", "Formularz cenowy-tonery_modyfikacja".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.01.2014 13:16 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

21.01.2014 13:22 Joanna Gorzelniak-Owsiak

21.03.2014 07:57 Joanna Gorzelniak-Owsiak