2014- zamówienia publiczne - KZP/05/2014 - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania


PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP
ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/05/2014

na dostawę: sprzętu komputerowego dla PIAP

Zakup współfinansowany ze środków UNII Europejskiej

 

 

CPV:

 

 30213100-6, 30231300-0,30241500-0, 30213300-8, 30232110-8,

Lokalizacja:
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Zamawiający:
   Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
   Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Wymagany termin wykonania dostawy:
   10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Termin i miejsce składania ofert:
 budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa do dnia 07.02.2014 godzina 10.00.
Termin i miejsce otwarcia ofert:
budynek 3, pok. 8, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa dnia 07.02.2014 godzina 10.30.
Kryteria oceny ofert i ich ranga w ocenie

 

Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Ogłoszono:

1.Tablica ogłoszeń PIAP

2. Strona internetowa PIAP http://www.piap.pl/bip/

3. Portal UZP nr  19463-2014

Data publikacji: 30.01.2014.

 

 

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogłoszenie BZP.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.01.2014 11:24
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OFERTA_30_01.docx oferta wraz z zalącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.01.2014 11:25
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Umowa_wzór Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.01.2014 11:27
application/msword Załącznik nr 3 do SIWZ.doc Załącznik 3 Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.01.2014 11:27
application/msword siwz_30_01.doc SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.01.2014 11:28
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OFERTA_modyfikacja.docx Oferta po modyfikacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.02.2014 13:36
application/pdf ogl_o_udz_zam.pdf ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.04.2014 09:42

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.04.2014 09:41 Opublikowano Dodano plik: "ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.02.2014 13:35 Zarchiwizowano Dodano plik: "Oferta po modyfikacji".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 30.01.2014 11:23 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

30.01.2014 11:29 Joanna Gorzelniak-Owsiak

22.04.2014 09:42 Joanna Gorzelniak-Owsiak