Dostawa 2 sztuk przetwornic DC/DC


 

Nazwa zamawiającego:

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 01.10.2018

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Na dostawę 2 sztuk przetwornic DC/DC

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

CPV 31711120-0

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

zaprasza do złożenia oferty

 

  1. II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk przetwornic DC/DC. Komponenty stosowane będą w pojeździe o napędzie hybrydowym.

Dane techniczne:

  1. Przetwornice DC/DC. Przetwornice zasilające urządzenia pokładowe 24V z akumulatora HV pojazdu – 2szt.

- Praca przy napięciu zasiania od 500 do 750V DC lub szerzej

- Napięcie wyjściowe sterowane w zakresie od 22 do 32 VDC lub szerzej

- Moc wyjściowa nie mniejsza niż 4kW

- Chłodzenie woda/glikol 50/50

- Pełna izolacja galwaniczna pomiędzy wejściem i wyjściem

- Sterowanie CAN J1939 lub CANOpen

- Wymiary nie większe niż 280x120x350mm

- Waga nie większa niż 12 kg

- IP67

- Dostawa wraz z kompletem złączy niezbędnych do podłączenia urządzenia

 

 

 

 

Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od daty zawarcia umowy

 

 

Szczegółowych informacji w zakresie przedmiotu zamowienia udziela: Tomasz Krakówka, tel. 22 874 0325, tkrakowka@piap.pl

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres tkrakowka@piap.pl  do  dnia 10 października 2018.

To zamówienie nie posiada załączników.

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 01.10.2018 10:31 Opublikowano Utworzono zamówienie

01.10.2018 10:33 Joanna Gorzelniak-Owsiak

01.10.2018 10:33 Joanna Gorzelniak-Owsiak