Eksperci ds. geologii w zakresie badania skał w środowisku analogicznym do księżycowego


                                                                                                                                                             Warszawa, 13.06.2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz-

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

 

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizacją pracy pt. Space Resources Challenge –

 Development of Prospecting Technologies, poszukiwani są eksperci ds. geologii w zakresie badania skał w środowisku analogicznym do księżycowego.

 

 Wymagania:

 • tytuł doktora w dziedzinie powiązanej z Geologią
 • udokumentowane publikacjami doświadczenie w przeprowadzaniu pomiarów charakterystyki skał
 • dostępność do wyjazdu zagranicznego we wrześniu 2022
 • umiejętność pracy z ręcznym spektrometrem XRF, udokumentowana  udziałem w szkoleniach, prezentacjach lub konkursach z udziałem  urządzenia tego typu lub w procesie specyfikacji urządzenia XRF do  procedury zakupowej
 • umiejętność pracy na urządzeniach podobnych do XRF (tj. rozumienie  podstaw i zasad obsługi urządzeń takich jak mikroskop skaningowy oraz  mikrosonda elektronowa lub analogicznych)
 • co najmniej 10-letnie zatrudnienie w geologicznym instytucie  naukowym

 Przewidywany zakres prac i warunki umowy:

 • udział w pracach badawczych nad poszukiwaniem minerałów w  środowisku analogicznym do księżycowego
 • przygotowanie ekspertyz geologicznych z zebranych danych
 • przygotowanie opinii w zakresie sposobu prowadzenia eksperymentów
 • konsultacje z zespołem robotycznym

 

Sposób realizacji pracy:

 • 3 etapy pracy rozłożone na okres od maja 2022 do września 2022
 • od 142 do 364 godzin przeznaczone na realizacje zleconych zadań   dla jednego eksperta
 • praca wykonywana na terenie Instytutu (z wyłączeniem ewentualnej delegacji zagranicznej)
 • w ostatnim etapie pracy jeden ekspert będzie brał udział w  wyjeździe badawczym do Luksemburga na ok 1 tydzień we wrześniu 2022.

 Instytut pokrywa koszty przelotu, oraz noclegu ze śniadaniem.

 

Oferta powinna zawierać udokumentowanie spełnienia wymagań (w postaci CV) oraz koszt brutto 1 godziny pracy zleconej w ramach umowy zlecenia  lub usługi. Złożenie oferty oznacza dostępność do realizacji  wymienionych zadań, przy czym można zaznaczyć brak możliwości udziału  w wyjeździe zagranicznym.

 

Ofertę cenową wraz z CV proszę przesłać na adres: Jakub.glowka@piap.lukasiewicz.gov.pl  w terminie do dnia 22.06.2022.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf zapytanie_geolog.pdf Zaproszenie Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.06.2022 11:57

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.06.2022 11:55 Opublikowano Utworzono zamówienie

13.06.2022 11:58 Joanna Gorzelniak-Owsiak

13.06.2022 11:58 Joanna Gorzelniak-Owsiak