KZP/01/2021 - Dostawa sprzętu komputerowego - tryb podstawowy


Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet oraz na stronie internetowej Zmawiającego www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub  info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, ze oferty składamy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

.

 

Termin składania ofert upływa; 25.03.2021 o godz.10:00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf 08d8e7a1-60f6-ec64-805c-9c00010949ba (1).pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.03.2021 11:36
application/pdf SWZ__12_03.pdf SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.03.2021 11:37
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta_oswiadczenia.docx Oferta wraz z załącznikami - oświadczenia Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.03.2021 11:38
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.03.2021 11:38
application/pdf Zestawienie ofert KZP.pdf Zestawienie ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.03.2021 11:53
application/pdf Wyborwyk.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.04.2021 06:19

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.04.2021 06:18 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 25.03.2021 11:53 Zarchiwizowano Dodano plik: "Zestawienie ofert".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.03.2021 11:35 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

15.03.2021 11:39 Joanna Gorzelniak-Owsiak

15.04.2021 06:19 Joanna Gorzelniak-Owsiak