KZP/01/2023 Dostawa dysków do macierzy i pamięci RAM do serwerwów


Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet oraz na stronie internetowej Zmawiającego www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub  info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, ze oferty składamy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

.

 

Termin składania ofert upływa: 19.01.2023 o godz.10:00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie.pdf ogłoszenie UZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.01.2023 10:13
application/pdf swz_kzp_01_2023.pdf SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.01.2023 10:13
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta_kzp_01.docx Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.01.2023 10:14
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.01.2023 10:14
application/msword Zalącznik_prot SWZ.doc Wzór protokołu Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.01.2023 10:14
application/pdf odpoiwedzi.pdf Wyjaśnienia treści SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.01.2023 09:12
application/pdf UMOWA_wzor_zmiana.pdf Zmodyfikowany wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.01.2023 09:13
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zestawienie ofert KZP.docx Informacja z otwarcia ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 19.01.2023 10:01

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 19.01.2023 10:01 Opublikowano Dodano plik: "Informacja z otwarcia ofert".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 16.01.2023 09:12 Zarchiwizowano Dodano pliki: "Wyjaśnienia treści SWZ", "Zmodyfikowany wzór umowy".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.01.2023 10:12 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

09.01.2023 10:15 Joanna Gorzelniak-Owsiak

06.02.2023 14:00 Joanna Gorzelniak-Owsiak