KZP/02/2021 - Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu / modernizacji pomieszczenia biblioteki w budynku 3, antresoli w hali 3a oraz malowania serwerowni w budynku 3 - tryb podstawowy


Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet oraz na stronie internetowej Zmawiającego www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub  info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, ze oferty składamy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

.

Podpis kwalifikowany , zaufany, osobisty

Termin składania ofert upływa; 06.05.2021 o godz.10:00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf SWZ_15_04.pdf SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.04.2021 13:28
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ofert_osw.docx Wzór oferty Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.04.2021 13:29
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik 3_gr_kap.docx Załącznik 3-gr.kap Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.04.2021 13:29
application/pdf umowa_projekt.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.04.2021 13:30
application/pdf Budowl-bibl-serw.pdf 1 Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.04.2021 13:30
application/pdf Budowl-projekt.pdf 2 Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.04.2021 13:31
application/pdf Budowl-Rys_Zamienny.pdf 3 Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.04.2021 13:31
application/pdf Projekt_Elektr.pdf 4 Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.04.2021 13:32
application/octet-stream Przedm_Elektr.ATH 5 Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.04.2021 13:32
application/pdf Przedm_Elektr.PDF 6 Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.04.2021 13:33
application/octet-stream Przedmiar_budowl-zamienny-2.ath 7 Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.04.2021 13:33
application/pdf Przedmiar_budowl-zamienny-2.pdf 8 Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.04.2021 13:33
application/pdf 08d9003a-9c2c-312b-7eb3-a00001196bba.pdf ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.04.2021 18:19
application/pdf Wyborwyk.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.05.2021 10:37
application/pdf ogl_o_zaw_umowy.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.05.2021 11:15

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.05.2021 11:15 Opublikowano Dodano plik: "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.05.2021 10:36 Zarchiwizowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.04.2021 18:18 Zarchiwizowano Usunięto plik: "Ogłoszenie BZP". Dodano plik: "ogłoszenie BZP".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.04.2021 13:25 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

15.04.2021 13:34 Joanna Gorzelniak-Owsiak

20.05.2021 11:16 Joanna Gorzelniak-Owsiak