KZP/04/2022 - Dostawa sprzętu komputerowego - laptopy, monitory


w SWZ powstał omyłka pisarska  - termin otwarcia ofert to zgodnie z ogłoszeniem 07.07.20022 - w dniu składania ofert, a nie 05. 08.2022, natomiast termin związania ofertą to 05.08. 2022 , nie 07.07.2022, czyli 30 dni od dnia złożenia oferty (tak jak jest w ogłoszeniu)

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie  https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet  oraz na stronie internetowej Zmawiającego  www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub   info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, ze oferty składamy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

 

Termin składania ofert upływa w dniu 07.07.2022 o godz. 10:00

.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogl_o_zam.pdf ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.06.2022 09:01
application/pdf swz_kzp_04_2022.pdf swz Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.06.2022 09:01
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta_kzp_04_2022.docx Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.06.2022 09:02
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.06.2022 09:03
application/pdf odpowiedzi.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.07.2022 08:14
application/pdf odpowiedzi2.pdf Wyjaśnienia treści SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.07.2022 07:21
application/pdf Zestawienie ofert.pdf Informacja z otwarcia ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.07.2022 08:54
application/pdf Wyborwyk_strona.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.07.2022 05:46

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.07.2022 05:45 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 07.07.2022 08:54 Zarchiwizowano Dodano plik: "Informacja z otwarcia ofert".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 06.07.2022 07:21 Zarchiwizowano Dodano plik: "Wyjaśnienia treści SWZ".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.07.2022 08:14 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 04.07.2022 21:11 Zarchiwizowano Zmieniono treść.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.06.2022 08:58 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

27.06.2022 09:05 Joanna Gorzelniak-Owsiak

21.07.2022 05:46 Joanna Gorzelniak-Owsiak