KZP/04/2023 Usługa ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie pracowników


zmiana terminu składania ofert na 13.04.2023

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet oraz na stronie internetowej Zmawiającego www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub  info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, ze oferty składamy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

.

 

Termin składania ofert upływa: 06.04.2023 o godz.10:00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie.pdf ogłoszenie UZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2023 12:20
application/pdf swz03.pdf SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2023 12:20
application/pdf Załącznik nr 1 Szczego_owy Opis przedmiotu zamowienia.pdf OPZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2023 12:21
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet Zalacznik2_Struktura wiekowa.xlsx Załącznik 2 - Struktura wiekowa Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2023 12:21
application/pdf Zal_3_wzor_umowy.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2023 12:22
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document zalacznik4_5_oferta.docx Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2023 12:22
application/pdf odpowiedzi.pdf Wyjaśnienia treści SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 28.03.2023 09:14
application/pdf ogl_o_zmianie_og.pdf ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.04.2023 07:48

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.04.2023 07:48 Opublikowano Zmieniono treść. Dodano plik: "ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 28.03.2023 09:14 Zarchiwizowano Dodano plik: "Wyjaśnienia treści SWZ".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 21.03.2023 12:19 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

21.03.2023 12:23 Joanna Gorzelniak-Owsiak

03.04.2023 07:49 Joanna Gorzelniak-Owsiak