KZP/05/2021 - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania - tryb podstawowy


Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet oraz na stronie internetowej Zmawiającego www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub  info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, ze oferty składamy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

.

 

Termin składania ofert upływa; 24.06.2021 o godz.10:00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogl_o_zam.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.06.2021 06:39
application/pdf SWZ__05.pdf SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.06.2021 06:39
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta_oswiadczenia.docx Wzór oferty Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.06.2021 06:40
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.06.2021 06:40
application/msword Zalącznik 4 do SWZ.doc Wzór protokołu Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.06.2021 06:43
application/pdf odpowiedzi.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.06.2021 10:27
application/pdf Zestawienie ofert KZP.pdf Zestawienie ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.06.2021 09:02
application/pdf Wyborwyk.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 01.07.2021 12:23

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 01.07.2021 12:23 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 24.06.2021 09:01 Zarchiwizowano Dodano plik: "Zestawienie ofert".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 22.06.2021 10:27 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.06.2021 06:38 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

14.06.2021 06:45 Joanna Gorzelniak-Owsiak

01.07.2021 12:23 Joanna Gorzelniak-Owsiak