KZP/06/2020 przeprowadzenie badań z udziałem osób niewidomych, kolejnych wersji systemu wizyjnego dla osób niewidomych - przetarg nieograniczony


Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

oraz w formie tradycyjnej.

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet oraz na stronie internetowej Zmawiającego www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub  info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf Ogłoszenie nr 584620.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.09.2020 06:01
application/pdf SIWZ_jf_jgo_RW.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.09.2020 06:02
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OFERTA jgo_RW.docx Oferta wraz z załącznikami Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.09.2020 06:02
application/pdf umowa_jf_jgo.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.09.2020 06:02
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Harmonogram_RWv1.docx Harmonogram - Załącznik do umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.09.2020 06:03
application/pdf odpowiedzi.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.09.2020 07:18
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OFERTA_modyfikacja.docx Oferta po modyfikacji Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.09.2020 11:45
application/pdf Zestawienie ofert.pdf Informacja art.86 ust.5 Joanna Gorzelniak-Owsiak 01.10.2020 06:40
application/pdf wybor_strona.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 01.10.2020 06:41
application/pdf ogl_o_udz_zam.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 19.11.2020 13:06

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 19.11.2020 13:05 Opublikowano Dodano plik: "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 01.10.2020 06:39 Zarchiwizowano Dodano pliki: "Informacja art.86 ust.5", "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.09.2020 11:44 Zarchiwizowano Dodano plik: "Oferta po modyfikacji".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 18.09.2020 07:18 Zarchiwizowano Dodano plik: "Odpowiedzi na pytania".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.09.2020 07:03 Zarchiwizowano Zmieniono tytuł.
Joanna Gorzelniak-Owsiak 15.09.2020 06:01 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

15.09.2020 06:04 Joanna Gorzelniak-Owsiak

19.11.2020 13:06 Joanna Gorzelniak-Owsiak