KZP/09/2020 Dostawa macierzy dyskowej - przetarg nieograniczony


Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

oraz w formie tradycyjnej.

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet oraz na stronie internetowej Zmawiającego www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub  info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Termin składania ofert: 13.11.2020 godz.10:00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf Ogłoszenie nr 605281.pdf ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.11.2020 15:13
application/pdf SIWZ_09_zm.pdf Zmiana siwz-gwarancja Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.11.2020 12:00
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OFERTA_09_2020_zm.docx Formularz ofertowy-zmiana Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.11.2020 12:00
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.11.2020 15:14
application/msword Załącznik nr 3 do SIWZ.doc Zalącznik 3 - wzór protokołu Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.11.2020 15:14
application/pdf odpowiedzi.pdf Odpowiedzi na pytania Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.11.2020 13:40
application/pdf UMOWA_wzor_zmiana.pdf Wzór umowy - zmiana Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.11.2020 13:41
application/pdf SIWZ_09.pdf SIWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.11.2020 15:13
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document OFERTA_09_2020.docx Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.11.2020 15:31
application/pdf Ogłoszenie_o_zm_nr 540224121.pdf ogłoszenie_o zmianie ogłoszenia Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.11.2020 13:49
application/pdf Zestawienie ofert.pdf Informacja art.86 ust.5 Joanna Gorzelniak-Owsiak 13.11.2020 09:40
application/pdf Wyborwyk_strona.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.11.2020 07:14
application/pdf ogloszenie_o_udz_zam.pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.12.2020 07:23

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.12.2020 07:22 Opublikowano Dodano plik: "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 26.11.2020 07:14 Zarchiwizowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 12.11.2020 09:54 Zarchiwizowano Dodano plik: "Informacja art.86 ust.5".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 10.11.2020 13:49 Zarchiwizowano Dodano plik: "ogłoszenie_o zmianie ogłoszenia".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 09.11.2020 11:59 Zarchiwizowano Dodano pliki: "Zmiana siwz-gwarancja", "Formularz ofertowy-zmiana".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.11.2020 13:40 Zarchiwizowano Dodano pliki: "Odpowiedzi na pytania", "Wzór umowy - zmiana".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.11.2020 15:31 Zarchiwizowano Usunięto plik: "Formularz ofertowy". Dodano plik: "Formularz ofertowy".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 02.11.2020 15:11 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

02.11.2020 15:15 Joanna Gorzelniak-Owsiak

17.12.2020 07:23 Joanna Gorzelniak-Owsiak