KZP/09/2022 Najem długoterminowy samochodów osobowych - tryb podstawowy art. 275 ust.2


Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet oraz na stronie internetowej Zmawiającego www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub  info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, ze oferty składamy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

.

 

Termin składania ofert upływa: 27.10.2022 o godz.10:00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie.pdf ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.10.2022 09:47
application/pdf swz-221004.pdf SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.10.2022 09:48
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta-221004.docx Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.10.2022 09:48
application/pdf Umowa_wzor-221004.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.10.2022 09:49
application/pdf odpowiedzi.pdf Wyjaśnienia treści SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.10.2022 07:02
application/pdf umowa_zmiana.pdf Umowa_modyfikacja Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.10.2022 07:02
application/pdf Zestawienie ofert_strona.pdf Informacja z otwarcia ofert Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.10.2022 09:15
application/pdf Wyborwyk_strona.pdf Informacja o wyborze Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2022 07:08

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 03.11.2022 07:07 Opublikowano Dodano plik: "Informacja o wyborze".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 27.10.2022 09:14 Zarchiwizowano Dodano plik: "Informacja z otwarcia ofert".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 17.10.2022 07:01 Zarchiwizowano Dodano pliki: "Wyjaśnienia treści SWZ", "Umowa_modyfikacja".
Joanna Gorzelniak-Owsiak 05.10.2022 09:46 Zarchiwizowano Utworzono zamówienie

05.10.2022 09:49 Joanna Gorzelniak-Owsiak

03.11.2022 07:08 Joanna Gorzelniak-Owsiak