KZP/10/2022 Dostawa sprzętu komputerowego - tryb podstawowy art. 275 ust.2


Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet oraz na stronie internetowej Zmawiającego www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub  info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, ze oferty składamy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

.

 

Termin składania ofert upływa: 02.11.2022 o godz.10:00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf ogloszenie.pdf Ogłoszenie BZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.10.2022 06:42
application/pdf swz_kzp_10_2022.pdf SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.10.2022 06:43
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta_kzp_10_2022.docx Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.10.2022 06:43
application/pdf UMOWA_wzor.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.10.2022 06:43
application/msword Zalącznik_prot SWZ.doc Wzór protolołu Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.10.2022 06:44

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 20.10.2022 06:41 Opublikowano Utworzono zamówienie

20.10.2022 06:45 Joanna Gorzelniak-Owsiak

20.10.2022 06:45 Joanna Gorzelniak-Owsiak