KZP/11/2022 Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie dozoru za pomocą technicznych środków ochrony


KZP/11/2022

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej pod adresem:

https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne są na Platformie https://piap.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet oraz na stronie internetowej Zmawiającego www.piap.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 25 72 223
 lub  info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

Przypominamy, ze oferty składamy w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .

.

 

Termin składania ofert upływa: 05.12.2022 o godz.10:00

Typ pliku Nazwa pliku Opis pliku Osoba zamieszczająca Data umieszczenia
application/pdf swz_221107.pdf SWZ Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.11.2022 08:06
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document oferta-0811.docx Formularz ofertowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.11.2022 08:07
application/msword ceny-zalacznik_1_.doc Formularz cenowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.11.2022 08:07
application/pdf WZÓR UMOWY-221107.pdf Wzór umowy Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.11.2022 08:07
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document wykazy.docx Załączniki-Wykazy Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.11.2022 08:08
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Załącznik _gr_kap.docx Załącznik-Grupa kapitałowa Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.11.2022 08:09
application/pdf ogloszenie.pdf ogłoszenie UZP Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.11.2022 08:09

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Gorzelniak-Owsiak 14.11.2022 08:04 Opublikowano Utworzono zamówienie

14.11.2022 08:10 Joanna Gorzelniak-Owsiak

14.11.2022 08:10 Joanna Gorzelniak-Owsiak