Opieka powdrożeniowa oprogramowania SIMPLE.ERP- wykupienie pakietu 150 godzin


Nazwa zamawiającego:

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa                                                                                                                                                                Warszawa, 17.02.2021

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Na opiekę powdrożeniową oprogramowania SIMPLE.ERP- wykupienie pakietu 150 godzin 

Zamówienie wyłączone z przepisów stosowania ustawy Pzp

 

 

  1. I.              ZAMAWIAJĄCY

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

Al. Jerozolimskie 202

02 – 486 Warszawa

www.piap.pl

zaprasza do złożenia oferty

 

  1. II.            SZCZEGOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

W ramach opieki powdrożeniowej wykonywane będą bieżące prace przez konsultantów firmy SIMPLE (aktualizacje oprogramowania, modyfikacje działających modułów oraz aktualizacje wynikające z ze zmiany przepisów zewnętrznych i wewnętrznych).

 

Opieka powdrożeniowa do wyczerpania pakietu godzinowego.

 

Wykonawca w swojej ofercie musi podać cenę netto i brutto za jedną godzinę oraz cenę łączną za pakiet 150 godzin.

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela: Andrzej Wiech, tel. 22 874 04 00, andrzej.wiech@piap.lukasiewicz.gov.pl

 

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres andrzej.wiech@piap.lukasiewicz.gov.pl  do dnia 25.02.2021

To zamówienie nie posiada załączników.

Rejestr zmian

Podgląd Osoba modyfikująca Utworzono Status Akcja Komentarz
Joanna Lesiak 17.02.2021 05:29 Opublikowano Utworzono zamówienie

17.02.2021 05:35 Joanna Lesiak

29.04.2021 05:34 Joanna Lesiak